Hehe, zábavy, jak vidno, není nikdy dost.

Z odpovědi na žádost o informace o tom, kolik poslanců (nikoliv jmenovitě) je očkovaných:

Povinný subjekt žádost posoudil a tímto konstatuje, že údaje o zdravotním stavu fyzických osob náleží dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) do speciální kategorie tzv. citlivých osobních údajů, a jejich zpracování podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů. Současně povinný subjekt konstatuje, že mandát poslance v souladu s Ústavou České republiky a souvisejícími právními předpisy vzniká zvolením, nejedná se tedy o pracovněprávní vztah, v němž je zaměstnavatel oprávněn u osoby zaměstnance požadovat provedení vstupní či periodické lékařské prohlídky a zdravotní údaje z ní vzešlé je potom oprávněn zpracovávat. Takovým zákonným oprávněním Kancelář Poslanecké sněmovny vůči poslankyním a poslancům nedisponuje.

To jsou ale ko*oti, to vám řeknu. Hlavně, že každému pinglovi po mém zdravotním stavu něco je.

To ale není všechno! Nebudete věřit vlastním kukadlům:

Kancelář Poslanecké sněmovny je v souladu s §117 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny servisní organizací, která plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Sněmovny, jejích orgánů a funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů a poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky. Kancelář Poslanecké sněmovny však nedisponuje žádným zákonným oprávněním zjišťovat a zpracovávat citlivé osobní údaje o fyzických osobách – členech Poslanecké sněmovny a takovéto údaje u ní tedy neexistují. Z uvedeného důvodu není Kancelář Poslanecké sněmovny oprávněna ani schopna zjistit počty poslanců plně či částečně očkovaných proti nemoci covid19.

Milí zaměstnanci, ukažte to svým otravným zaměstnavatelům a pošlete je do řiti. Přece jen mi ten Sorosův výcvik k něčemu byl! Žádat o informace tím správným způsobem jednoznačně umím.

Celá odpověď zde k volnému užití se zdrojováním (a zdůrazněním, že Vendula Zahumenská je nejgeniálnější právník v ČR :-).

P. S.: Tyhlety žádosti jsem poslala i Ústavnímu soudu, Nejvyššímu správnímu soudu a Senátu. Jsem zvědavá, co z nich vypadne.

Aktualizace:

Odpověď Senátu

%d bloggers like this: