Omlouvám se čtenářům za strohost tohoto příspěvku, ale bohužel nemám vůbec čas „vypisovat“. Proto jen odkazuju na zprávu Nejvyššího správního soudu a vyslovuju gratulaci těm advokátům, kteří se na tomto podíleli!

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD VYSLOVIL NEZÁKONNOST PLOŠNÉHO UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL PODLE MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Z 12. 4. A 19. 4. 2021

Ze zprávy NSS:

„Nejvyšší správní soud se v rozsudcích pozastavil nad tím, že zákonodárce ve zvláštním pandemickém zákoně, určeném přímo pro řešení nynější pandemie, upravil pouze omezení výuky nebo jiného provozu vysokých škol, zatímco omezování mateřských, základních a středních škol z něj vynechal. Tyto ostatní školy tak mohou být omezeny jen mimořádnými opatřeními vydanými podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví. Ten ovšem není určen k takto plošným opatřením. Umožnuje totiž pouze „zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména (…) uzavření (…) škol, školských zařízení (…)“. Toto ustanovení tedy dopadá jen na fyzické osoby podezřelé z nákazy. Ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší správní soud již dříve (viz tisková zpráva zde). Ve vztahu ke školám tak ustanovení umožňuje například uzavřít ty školy, v nichž se vyskytly osoby podezřelé z nákazy, aby se nemohly setkávat s ostatními fyzickými osobami. Nelze však na jeho základě plošně uzavřít všechny školy v České republice z preventivních důvodů, jako by všichni žáci byli předem pokládáni za podezřelé z nákazy.“

Školy se neměly nikdy zavírat a všichni učitelé ředitelé, kteří proti tomu nic neudělali, by se měli hluboce stydět. Nejsou hodni toho, aby vychovávali a učili děti.

Zdroj: Vraťme děti do školy

Právě teď začínám psát žalobu na to, že opatření jsou naprosto nesmyslně ve všech okresech ČR, ačkoli situace je v některých až tristní – prakticky žádní pozitivně testovaní. Proč přesně se tam má dít něco zvláštního? Jak se tam sakra mohou vyskytovat osoby podezřelé z nákazy???

Jen ať hezky stanovují opatření KHS na základě reálných čísel a argumentů, jen ať uzavírají školu po škole podle toho, kde jsou doopravdy zástupy churavých dětí. Ne všude se musí děti testovat dusit v ústenkách (popravdě nikde, protože nikde není pro takový počin důvod). Jen ať jdou konečně covidfašouni tam, kde slunce nesvítí se všemi těmi svými nejapnými zákazy, příkazy a omezeními a naprosto zbytečným ubližováním lidem.

Zdroj: MZDR

%d bloggers like this: