V této době se každý, kdo si uvědomuje dalekosáhlé negativní důsledky chaotických a hlavně protiústavních opatření vlády, která postupně ničí naši zemi a celou společnost, musí snažit všemi svými silami, aby dosáhl potřebné změny.

Jedním z posledních počinů na tomto poli je otevřený dopis několika lékařů, který je možné podpořit jako petici.

Z petice vyjímáme:

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žádáme vládu, aby neprodleně:

•uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí.

•upustila od dalších restriktivních opatření.

•povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.

•upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.

•nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.

•věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Podpořte petici i vy. Vše je online a zabere to jen pár minut.

%d bloggers like this: