Někdy jste překvapeni, že nositelé krásných a hrdých příjmení ve skutečnosti vůbec nejsou silní a zajímaví. Jedním z nich je státní zástupce Tomáš Svoboda. Ten odmítl svérázným a velmi hrubým způsobem trestní oznámení, které se k němu dostalo. Tolik osobních invektiv, zášti, zloby a strachu abyste pohledali! Máme to ale mezi státními zástupci elitu národa.

Příběh začal v září 2020, kdy bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, za trestný čin bylo označeno zneužití pravomoci v důsledku vydání mimořádného opatření, kterým se nařídilo plošné nošení roušek. Celý výplod státního zástupce Svobody si přečtěte dole na této stránce, já jsem vybrala jen několik největších bizarností a absurdit. Takto se prosím dnes chovají ti, kdo nás mají hájit před zločinem. V každém případě je zjevné, že pan státní zástupce hodně sleduje ČT?, TV Nova a čte každý dne mnohokrát Seznamzprávy, takže je:

a) přesvědčen, že moje rouška chrání jeho a jeho zase mne;

b) ve Švédsku zemřelo strašně, ale fakt strašně moc lidí;

c) roušky nijak nezasahují do osobnostní práv těch, kterým je jejich nošení nařízeno pod pokutou až 3 miliony;

d) státní správa si kvůli viru a nepodloženým informací, který ani nemá pořádnou smrtnost, může dělat, naprosto cokoli.

Zábavné je, že se tento státní zástupce docela sprostě naváží do známého advokáta Zděnka Koudelky. Konkrétně chlapík z prokuratury píše:

„Je rovněž zcela nemyslitelné, aby v situaci, kdy na nějakou chorobu umírají lidé (a v zahraničí po stovkách a tisících) a tato choroba může zároveň zcela paralyzovat zdravotnictví i v oblasti léčby jiných, třeba i závažnějších nemocí, státní správa pouze nečinně přihlížela s odůvodněním, že nemá žádný vhodný zákon, , který by umožňoval nařídit občanům plnění povinnosti, které mají nebezpečí pro lidské zdraví a životy zmenšit, protože Doc. JUDr. Koudelka, Ph. D., nepovažuje stávající znění za dostatečně konkrétní z hlediska možného dotčení základních lidských práv a svobod(neznámo jakých, ovšem nutně jiných než práva na život a zdraví). Doc. JUDr. Koudelka, Ph. D. ovšem není Ústavní sodu a není ani ústavním soudcem, k jeho ryze osobnímu názoru proto není nutné jakkoli přihlížet, navíc jde o názor chybný… Vaše tvrzení o překročení pravomoci ministra zdravotnictví je tedy nutno odmítnout jako zcela neopodstatněné, protože předmětné mimořádné opatření bylo vydáno na základě příslušného zákona přesně tak, jak zákon, Ústava ČR i Listina základních práv a svobod předpokládají. Povinnost nosit roušky je totiž povinností ve smyslu čl. 4 odst. 1 Listiny a nijak se nedotýká mezí základních práv a svobod ve smyslu čl. 4 odst. 2 Listiny, natož aby vedla dokonce k tomu, že že by tato základní práva a svobody nebyly vůbec zachovány. Doc. JUDr. Koudelka, Ph. D. přitom ve své „analýze“ tyto články Ústavy zcela ignoruje a snaží se laickou veřejnost přesvědčit o tom, že povinnosti ej možno osobám uložit pouze zákonem, což je v rozporu s čl. 4 odst. 1 Listiny, protože na základě zákona se tak může stát i opatřením obecné povahy, tedy mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, aniž by nás čl. 4 odst. 1 Listiny vracel „před rok 1989, jak je v této „analýze“ značně manipulativně varováno.“

Jak vidno, pan kolega právník má velmi svérázný pohled na ústavní právo a na zásadu, že státní moc smí jen to, co je jí výslovně dovoleno. Motá dohromady Ústavu a Listinu, takže přesně nevím, které články a čeho má na mysli, ovšem jeho závěry jsou nevěřitelné. Jsem opravdu hrdá, že je to taky právník jako já. Klobouk dolů!

Kolego, Zdeněk Koudelka (já tituly záměrně vynechám, protože vy je užíváte jen k zesměšnění odpůrce, kterého zjevně do morku kosti nenávidíte) upozorňoval na to, že mimořádná opatření nejsou vydávána na základě zákona. Pro vydávání opatření obecné povahy chybí právě ono zákonné zmocnění, není možné, aby si státní správa vydávala opatření, jaká ji jen tak z plezíru napadnou, vždy jí to musí umožňovat zákon. Je mi jasné, že jste a vždycky jste byl trestař a nerozumíte správnímu právu a možná ani ústavnímu natolik dobře, abyste ten rozdíl zaznamenal, ale je to tak. Nezazlívám vám to, já taky trest od fakulty nesleduju, protože mi přijde na rozdíl od správy dost nudný. Na tom, že má Zdeněk Koudelka pravdu, nic nezmění ani to, že dáte slovo „analýza“ do uvozovek třeba desetkrát.

A řeknu ještě něco státním zástupcům jako jste vy: jestli někdo záměrně manipulativně využívá varovný tón, pak jste to jedině vy. Ne Zdeněk Koudelka a ne pán, který trestní oznámení podal.

Opětovná „gratulace“ náleží i Ústavnímu soudu, který dal svým rozhodnutím do ruky munici všem, kterým nezáleží na společnosti, na lidech ani na budoucnosti. Doufejme, že se ústavním soudcům bude v krásném novém světě, který nám připravili, líbit. Doufejme také, že budou ochotni nést svůj zásadní podíl viny na tom, že právní stát prakticky skončil.

Opravdu je mi úzko z toho, že takoví lidé, jako je tenhle státní zástupce, mají moc rozhodovat o našem životě a smrti. Vždy jsem doufala, že pravda, láska, odvaha a svoboda zvítězí nad nenávistí, strachem a lží. Je ale stále těžší tomu věřit.

P. S.: Kdybych byla oznamovatelem tohoto podezření na spáchání trestného činu já, po takto drzé a sprosté odpovědi bych jednoznačně využila možností, které máme pro kárný postih státního zástupce Tomáše Svobody.

Odpověď státního zástupce Tomáše Svobody

Stránka č. 1

Stránka č. 2

Stránka č. 3

Stránka č. 4

Stránka č. 5

Stránka č. 6

Stránka č. 7

Stránka č. 8

Zveřejněno s laskavým svolením oznamovatele.

%d bloggers like this: