Každý skalní fanoušek Simpsonovic rodiny ví, že jde o dílo věštecké. Vše, co bylo v Simpsonech, se stalo nebo se to ještě stane. Kam se hrabe Nostradamus nebo Mayové! V díle „Malá vysokoškolačka“ dostal Bart „pandavirus“, když ho kousl komár, který vylétl z Šášova „happymeal“. Šáša totiž nechával vyrábět plastové hračky přibalované ke krustyburgerům v Číně. V těchto dnech je přiléhavé, že Šášovi zaměstnanci byli během výrobního procesu permanentně informování o tom, že „otázky jsou buržoazní přežitek“. To bezezbytku platí i u nás.

Díl s pandavirem byl sám o sobě ještě čajíček. Když ho ale spojíte se Simpsonovými ve filmu, máte hned obrázek našeho dnešního světa. Všichni jsme v báni, pod kontrolou šíleného „generálmajora“. Strategie pro postup České republiky v dobách krizových se vybírají stejně jako ten v simpsonovské Americe. Prymula se jen třese na každý další krok , který zostří už tak tíživou situaci. Soustavně je urážena Angela Merkelová, která ale dělá přesně to, co má politik dělat – poslouchá vědce z Institutu Roberta Kocha. Kéž by si čtenáři Babišova Facebooku raději dali tu práci a přečetli si informace přímo z německých zdrojů (a tím nemyslíme bulvární tisk). Němci situaci velmi pečlivě monitorují, informují a nezdá se, že by Merkelová měla na prvním místě své vlastní sobecké zájmy. Opravdu víme, že jednají hůř než naše fašistické vedení?

Prymula se asi cítí jako pravý protektor. S výrazem pitbula sdělil dnes občanům, že hodlá opatření nikoli zmírňovat, ale ještě více utáhnout šrouby. Budeme mít skutečné stanné právo. Není úplně jisté, co si pod tím představuje, ale dobrého to nebude nic. Že se to stane, je ale téměř jisté. Z novořeči, kterou právě teď předvádí naše „krizové velení“, už dávno víme, že stejně jako za dob SSSR ne znamená ano. Do toho, Prymulo, udělej to. Pevně totiž věříme, že jednou se musí ono pověstné ucho utrhnout. Lidé nemohou dovolit, aby s nimi bylo zacházeno jak s podřadnými tvory bez vůle. Věříme, že se občané po celé Evropě vzbouří a svět se zase vrátí z absurdní výchylky alespoň o něco více k normálu.

Že si musíme pospíšit je jasné. Vývoj v Evropě je varující. Koronavirus napadl i mezinárodní systém ochrany lidských práv. Co to znamená? Budou státy moci nastolit absolutní zvůli a nikdo se nedovolá žádné ochrany? Lotyšsko jako první stát notifikovalo Radě Evropy, že odstupuje od svých závazků podle Úmluvy o ochraně lidských práv (konkrétně od čl. 8 – 11, což je např. právo na soukromí a rodinný život, svoboda myšlení a vyjadřování, svoboda sdružování a shromažďování). Proč je třeba nerespektovat právo na soukromí a na svobodu slova a myšlení, ať si popřemýšlí každý sám. Také si uvědomme, že ostatní státy postupují stejně, jen nic nenotifikují. Pomalu se zdá, že nastaly skutečné důvody k panice.
S povděkem sledujeme, že se už situace trochu obrací. Sice si musíme omotat ústa a nos neefektivními kusy hadru, ve kterých člověk omdlívá už z nedostatku kyslíku (sama WHO upozorňuje, že nošení masky u zdravých lidí nemá smysl, ovšem zjištění této cizojazyčné informace opět vyžaduje větší mozkový výkon než čtení plačtivých a ukřivděných báchorek na Babišově fejsu), ale začínají se ve větším a větším počtu ozývat kritické hlasy, které, světe drž se, neřeší jen roušky, ale podstatu problému, a to smrt kritického myšlení a následně právního státu.

Ve springfieldské báni se život lidí stále zhoršoval, došlo na násilí a eskalaci zla, které v nás bohužel sídlí. Nakonec se ale občané vzbouřili a celý ten skleněný poklop, do kterého je chtěl stát uzavřít, rozbili. Doufejme, že se to v Evropě podaří. Nechceme, abychom skončili stejně děsivě jako Čína. Přátelství s velkými bratry na věčné časy a nikdy jinak jsme si už vyzkoušeli. Nebo si to s chutí a radostí zopakujeme? Mnohým by to zřejmě vůbec nevadilo, tak málo si cení toho, zač se naši předkové bili.

Evropané, prosíme, konečně se vzpamatujte. Právě teď potřebujeme Evropskou unii jako nikdy předtím. Ne kvůli vydávání různých směrnic, ale k ochraně základních lidských práv. Nic není více ohroženo.

Mimochodem, věci se daly do pohybu. Už se o naší žalobě píše na Novinkách.

%d bloggers like this: