Vážení a milí představitelé organizace Junák,

v říjnu 1946 členové 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy vztyčili na úpatí Lysé hory kříž. Byl památkou na hrdinný čin jejich skautských přátel ze skupiny Odboj českých junáků.  Ti byli za účast v protinacistickém odboji o rok dříve popraveni. Za dlouhá desetiletí vyrostla pod Lysou mohyla Ivančena, která je symbolem nezdolnosti skautů a boje proti nesvobodě.

V době Pražského jara se z výstupů na Ivančenu stala známá akce. Komunistický režim se skautům snažil v tomto konání zabránit, protože mohyla představovala všech junáckých obětí v boji za svobodné demokratické Československo. Po Sametové revoluci se památce bojovníků přicházely poklonit tisíce skautů i jiných lidí.

Letos v dubnu jste dovolili, aby se výstup nekonal. Dovolili jste státní moci, aby zakázala to, co je přirozené a důležité. Dovolili jste, aby zvůle a nesvoboda zvítězila. Skauti po celé republice se svorně a ve vzácné shodě podvolili. Namísto toho, abyste vystoupili a hájili naši drahocennou svobodu, řekli jste dětem, ať zůstanou zavřené doma. Nekonaly se schůzky, nikdo se nestaral o světlušky a o vlčata. Staly se nedůležitými, neviditelnými, bytostmi bez budoucnosti. Zůstaly opuštěny dospělými, kteří jim neukázali ani zbla odvahy, neupozornili je na to, že je nutné kontrolovat stát a nenechat si vzít to, za co naši předkové pokládali život pro nás. Skauti slepě poslechli. Nikdo nebojoval, nikdo nemluvil. Šili jste roušky, ten nenáviděný symbol.

Můj muž byl v dětství skaut. Jeho nádherné vzpomínky a moje čtenářské dobrodružství s Hochy od Bobří řeky, nás vedly k tomu, že jsme naše dvě děti od prvního možného okamžiku přihlásili do skautského oddílu. Věřili jsme, že skauti jsou stále těmi, kterými byli, když bojovali s komunismem. Doufali jsme, že se děti naučí, jak rozvíjet tyto ctnosti. Namísto toho přišlo hořké zklamání.

Dnes znovu jste zakázali dětem, aby se účastnily veselého rozvoje svých osobností, aby budovaly šťastnou budoucnost pro sebe i pro druhé. Dnes znovu jste jim nařídili, aby si zakryly obličej, vzdálily se od sebe na 2 metry a pohroužily se v neštěstí. To vy jste dětem vzali to, co mají rády. Přátele, svobodu, hry, bezstarostnost, učení a doufání.  

Nedokážeme pochopit, proč jako nositelé tradice svobody necháváte stát, aby zničil společnost a aby lidem vzal vše. Je vaší povinností hájit svobodu, demokracii a právní stát a štěstí pro všechny, pro celou společnost. Jak mají světlušky hledat pravdu a lásku a jak mohou být vlčata poslušna své smečky.

Prosím, probuďte v sobě všechny dobré vlastnosti skautů. Odvahu, čest, odpovědnost, sílu a nezdolnost.

Děkujeme za všechny.

S pozdravem Vendula Zahumenská

V Brně dne 6. 10. 2020

P. S. Přikládám vzkaz do dcery Emy, 11 let, členka oddílu pátým rokem

„Mám ve skautu kamarády. Je to pro mě jediná příležitost, jak se s nimi vidět. Nemám žádné jiné kroužky, všechny mi zrušili. Je to smutné. Moje spolužačka mi dnes říkala, že je jí taky smutno z toho, že nesmí na výpravu. Proč nesmíme do lesa? Proč nesmíme sportovat? Proč nesmíme hrát hry? Nerozumíme tomu, proč nic nesmíme. Chceme chodit na schůzky, na výpravy a jet na tábor!“

Aktualizováno:

Odpověď vedení Junáka příznivce svobody opravdu nepotěší.

%d bloggers like this: