Věříme, že stejně jako my mnozí jiní advokáti a koncipienti sledují destrukci právního státu a ústavního systému. Pod rouškou údajného boje s pandemií nejsou respektována základní lidská práva a svobody, v právním řádu panuje naprostý chaos, kdy nikdo z nás neví, jakými pravidly se právě teď řídí jeho život. Dětem je upřeno vzdělání a budování tolik potřebných sociálních vztahů, mnohým nemocným zdravotní péče, podnikatelům jsou přímo před očima ničeny živnosti, které budovali po desetiletí. Senioři v domovech jsou zastrašováni a ze zbytku života mají doslova peklo. Ze zoufalství se někteří rozhodli spáchat sebevraždu a mnozí jiní se potýkají s hlubokými psychickými problémy. Vše, co vláda činí svým občanům, bude mít otřesné dopady v blízké i vzdálenější budoucnosti a hrozí rozpad společnosti.

Vyzýváme vás proto za všechny občany, kterým není současná situace právního státu a demokracie lhostejná, abyste se se jako ti, kdo mají bojovat za právo a proti totalitě, konečně postavili na stranu pravdy a spravedlnosti a činili vše, co můžete a co umíte, abychom společnými silami pomohli obnovit společnost, ve které budeme moci žít jako lidské bytosti nadané právy a důstojností.

Postavte se za lidi, kteří právě teď neskonale trpí! Pomozte jim. Je to vaše povinnost jako advokátů! Vězte, že se na nás obrací mnoho těch, kterým je odpírána péče v domovech pro seniory, těch, kterým je vyhrožováno zaměstnavateli výpovědí, protože nemohou z objektivních zdravotních důvodů nosit celý den roušky. Píše nám mnoho zoufalých rodičů, kteří se bojí o budoucnost svých potomků. Komunikujeme s podnikateli, kteří po letech „musí zavřít krám“ a propustit zaměstnance. Volají nám lékaři, kteří vidí utrpení svých pacientů způsobené iracionálním strachem a chápou ohrožení jejich životů kvůli chybějící péči.

Ti všichni nejsou žádní rebelové, kteří si zaslouží trest, nejsou to zločinci. Naopak vždy byli loajálními občany, kteří plnili své zákonné povinnosti a jednali slušně a s ohledem na ostatní. Teď si vůči nim stát může dovolit cokoli. Může jim vyhrožovat nasazením police, ukládáním milionových pokut, může jim zakázat opustit vlast, může je donutit k plošnému testování, jako se to právě děje u klientů a zaměstnanců zařízení sociální péče.

Nemůžeme všem potřebným pomoci my sami. Není to v našich silách, ačkoli od března věnujeme boji s větrnými koronavirovými mlýny každičkou volnou minutu našich životů. Možná z pohledu uhlazených advokátů jednáme přepjatě, možná máte dojem, že neslučitelně s nějakou advokátní etikou (pokud se ovšem advokáti vůbec nějaké vážnosti a morálnosti svého povolání v očích veřejnosti mohou dovolávat). Uvědomte si ale, že bojujeme téměř sami s neuvěřitelnou přesilou. Se státem, s médii. Stojí za námi sice mnozí občané, ale bez dostatku právníků nemohou vést rovnocenný boj. Přidejte se proto na stranu spravedlnosti a lidí. Právě teď můžeme společně změnit budoucnost!

Žádáme tímto Českou advokátní komoru, aby apelovala na advokáty, aby pomáhali lidem, kteří jsou tvrdě zasaženi libovůlí státu. Je to váš úkol a vaše povinnost.

Vendula a David Zahumenští

%d bloggers like this: