O činnosti slovenského Úradu Komisára pre deti jsem už několikrát psala. Občas ještě na jejich web zabrousím, v naději, že si přečtu něco trochu normálního i od nějakého „úředníka“. Abyste se nemuseli zdržovat, přináším krátký výcuc. Škoda, že ten náš páprda ombudsman a jeho právnická mimina na něco takového nemají.

Komisárka pre deti však so znepokojením vníma nepriamy nátlak na plošné očkovanie maloletých detí  proti ochoreniu COVID-19, ktorý sa uskutočňuje vo verejnom priestore a v niektorých školách, formou neúplného a jednostranného informovania o účinkoch vakcín proti ochoreniu Covid-19.

Komisárka pre deti Viera Tomanová v  nadväznosti na informáciu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v relácii Na telo plus, že od štvrtka 29. apríla 2021 bude otvorená čakáreň  na očkovanie vakcínami proti ochoreniu na COVID-19 aj pre vekové kategórie od 16+, pripomína, že osoby mladšie ako 18 rokov sa právne považujú za maloleté deti. V súvislosti s  očkovaním maloletých detí komisárka pre deti upozorňuje, že na takýto spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti sa podľa Dohovoru o ľudských právach o biomedicíne a rovnako podľa zákona o zdravotnej starostlivosti vyžaduje predchádzajúci informovaný súhlas  zákonného zástupcu maloletého dieťaťa, ktorý obsahuje podrobné informácie o tom, či použitá vakcína je uznanou medicínskou metódou, či je certifikovaná uznanou certifikačnou autoritou, o všetkých následkoch použitej vakcíny vrátane jej prípadných vedľajších negatívnych účinkoch a následkoch. Informácia o súhlase zákonného zástupcu dieťaťa musí byť zaznamenaná v zdravotnej dokumentácii. Využijúc zákonné oprávnenia komisára pre deti preto Viera Tomanová požiadala ministra zdravotníctva o informáciu, ako je zabezpečený informovaný súhlas zákonných zástupcov maloletých detí vo veku 16 – 18 rokov v súvislosti s očkovaním vakcínou proti ochorenia na COVID-19.

Podmieňovanie účasti na školskom vyučovaní v školách preukázaním výsledku testu na zistenie vírusu SARS-CoV-2 nemá oporu v platných zákonoch a nie je v súlade s právom, ktoré maloletému žiakovi garantuje Dohovor o ľudských právach v biomedicíne a Dohovor o právach dieťaťa.

Na webu je toho víc, kdybyste si chtěli počíst.

%d bloggers like this: