David má podanou jednu žalobu k Městskému soudu v Praze. Týká se nezákonného zásahu způsobeného covidovou karanténou. Současně v rámci tzv. incidenčního přezkumu napadá opatření obecné povahy – mimořádné opatření, kterým se karantény řídí. Teď ale ministerstvo karanténní a izolační opatření bez náhrady zrušilo.

V odůvodnění úředníčci píší:

Mimořádné opatření, kterým se poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy stanoví pravidla pro nařizování a rušení izolace a karantény při zjištění nákazy virem SARS-CoV-2, se ruší ke dni 25. října 2021. S ohledem na vývoj epidemie, resp. šíření nákazy virem SARS-CoV-2 a dosavadní poznatky z praxe při nařizování karantén a izolací bylo shledáno řešení v podobě mimořádného opatření jako nadále nedůvodné. Jelikož jsou karantény primárně nařizovány orgány ochrany veřejného zdraví, pro potřeby krajských hygienických stanic bylo přistoupeno k vydání Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR č.j.: č.j. MZDR 37994/2021-1/OVZ, kterým se nově upravují pravidla pro nařizování karantén a izolací.

Na rozdíl od mimořádného opatření není metodický pokyn pro občany vůbec závazný (týká se jen vztahů uvnitř veřejné správy). Z jeho porušení vám nehrozí vůbec nic Cokoliv, co bude muset občan udělat, mu bude muset být nařízeno individuálním správním rozhodnutím nebo prostřednictvím jeho ošetřujícího lékaře, a to jak u podrobení se karanténě, tak izolaci i testování.

Nenechte se proto šikanovat skrze SMS, telefonáty ani e-maily. Chtějte jen a jedině správní rozhodnutí (nebo „papír“ od praktika – to je ale riskantnější, tam je doručování jiné než u rozhodnutí). Připomínám, že při doručení skrze poštu či datovku máte na vyzvednutí 10 dnů, pak bude doručeno, i když si rozhodnutí nevyzvednete. Když by vám doručovali úředníci anebo policie, doručeno je, i když odmítnete písemnost převzít nebo její převzetí nějak úmyslně znemožníte.

%d bloggers like this: