Český „nouzový stav“ s sebou přinesl mnoho zajímavých momentů. Jedním z nejsilnějších byla snaha vlády zamezit podnikatelům, aby se domohli jakýchkoli náhrad za těžké ztráty, které byly chaotickým postupem exekutivy způsobené.  Chytré hlavy naší exekutivy přišly s řešením: převést všechno rozhodování pod ministerstvo zdravotnictví. Zrušila se krizová opatření a vše se začalo vydávat jako tzv. mimořádná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Takové nepřípustné čachry však vládě zatrhl Městský soud v Praze. Ten shledal mimořádná opatření nezákonnými a zrušil je. Díky tomu se dnes občané mohou domoci omluvy od samotného ministra Vojtěcha.

Domníváme se, že omluva je více než na místě. Občané mají totiž právo na to, aby byla moc výkonná držena na krátkém řetězu a jakékoli její snahy o nadvládu nad lidmi musí být omezeny na naprosto nezbytné minimum. Také proto máme zákony jako je ten ústavní o bezpečnosti České republiky nebo krizový zákon. Vláda je však nerespektovala a dělala si doslova to, co sama uznala za vhodné. Proto se občané domáhají, aby se jim ministr omluvil. Chtějí slyšet, že ho mrzí, že nezákonně omezil svobodu pohybu a že souhlasil s nezákonnými praktikami, ke kterým se uchýlil.

Zdůrazňujeme, že omluva by měla směřovat nejen k těm několika odvážným občanům, kteří na nepravosti ve vládě upozorňují, ale ke všem lidem. Je nutné říct více než „sorry jako“ za všechny šrámy, které utrpěla důvěra lidu v budoucnost, v ústavu, v Listinu základních práv a svobod a ve vázanost státu právem.

V právním státě a v demokracii by mělo být naprostým standardem, že vláda jedná s úctou k občanům, že šetří jejich zájmy a hledá řešení, která ještě povedou k nezbytnému a jasně vymezenému cíli a současně nezasáhnou do základních lidských práv a svobod nad nejnutnější míru. Vláda se ale během koronavirové hysterie ani nesnažila, aby tyto požadavky naplnila. Bez ohledu na všechny a na všechny omezovala a trestala. Omluva je proto to nejmenší, co může udělat, chce-li, aby se dala Česká republika považovat za moderní evropský stát.

Text uplatnění nároku si můžete přečíst zde.

%d bloggers like this: