Moc se omlouvám – ve spěchu jsem špatně pochopila to Slovensko (přece jen je to cizí jazyk, že). Sice skutečně probíhá novela školského zákona a skutečně tam má být § 152 odst. 2 v tomto znění:


Zdravotnícky pracovník podľa odseku 1 poskytuje zdravotnú starostlivosť dieťaťu alebo žiakovi v škole alebo v školskom zariadení s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia.

ale nevypadá to nebezpečně.

V důvodové zprávě se píše:

Z dôvodu, aby nedochádzalo k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v škole alebo v školskom zariadení bez vedomia zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, na zdravotnú starostlivosť sa bude vyžadovať informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Informovaný súhlas má poskytnúť zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Takže to nevypadá škodlivě. Omlouvám se a jdu si odpočinout.

Zajímavé je, že shodou okolností o něčem podobném zrovna píše i náš ombudsman. Na jeho webu se píše:

S novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou schválili poslanci na poslední schůzi současné Sněmovny, se upraví i zákon o zdravotních službách. Školy se tak od roku 2022 dostanou mezi místa, kde mohou zdravotníci například z agentur domácí péče své služby poskytovat.

%d bloggers like this: