Dnes jsem si zase málem ukroutila hlavu, když jsem se dočetla, že si někteří lidí myslí, že když jim je doručováno správní rozhodnutí o karanténě, že ho nemusí převzít a že se nic nestane. Není to prosím pěkně vůbec pravda. Jak to je s doručováním ve správním řízení v kostce?

Doručování upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Doručovat fyzickým osobám lze několika způsoby. Nejčastější je stále (kupodivu) poštou, pak datovou schránkou. Doručovat lze i prostřednictvím úředníka nebo policie. Pro „policejní“ doručování je třeba, aby to umožnil zákon. To podle mého zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví dovoluje, anebo to tak aspoň budou soudy nejspíš vykládat.

V § 62 odst. 1 se píše: „Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si osoba poskytující péči nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky.“

V § 69 odst. 2 se pak píše: „Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si osoba poskytující péči nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky.“

Není to sice přímo k doručování, ale použitelné to bohužel být může. Nic dalšího o doručování (krom státního dozoru a kontroly) jsem v zákoně už nenašla.

Proto pozor: když vám u dveří zazvoní úředník nebo policista s tím, že pro vás má rozhodnutí, je čiré bláznovství písemnost nepřevzít. V § 24 odst. 3 správního řádu se píše: „Jestliže adresát písemnosti, který je fyzickou osobou, nebo fyzická osoba, které má být předána písemnost adresovaná právnické osobě, pokus o doručení písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít nebo že neposkytne součinnost nezbytnou k řádnému doručení, předá se jí poučení o právních důsledcích, které z jejího jednání uvedeného v odstavci 4 vyplývají; nového poučení však není zapotřebí, pokud se ho adresátovi dostalo již podle § 23 odst. 5.

Jaké jsou ony důsledky? Tyto: „Jestliže osoba uvedená v odstavci 3 předání poučení znemožní nebo jestliže i přes poučení podle § 23 odst. 5 nebo podle odstavce 3 doručení neumožní, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.

Ničeho nedosáhnete, když nebudete s úřadem spolupracovat. Jediné, co se stane, bude, že budete mít problém, pokud doručené rozhodnutí o karanténě svévolně porušíte. Doporučuju proto na vydání rozhodnutí trvat, to patří k právnímu státu, ale jakmile je vyhotoveno, je to horší. Doručuje-li se poštou, nemusíte ho vyzvednout a doručeno bude až desátým dnem od jeho uložení. Když si ale KHS dá práci a bude doručovat osobně skrz úředníky (nebo v absurdním případě policajtama), nehrajte komedie a rozhodnutí převezměte. Je to pro vaše dobro. Bojovat se dá i jinak než tím, že se zbytečně vystavíte riziku obří pokuty, před kterou vám ŽÁDNÝ právník nezajistí 100% ochranu.

%d bloggers like this: