Ministerstvo zdravotnictví (dá-li se tomu zrůdnému místu tak ještě vůbec říkat, podle mě ne) zveřejnilo manuál s názvem „INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 NEZLETILÝCH ZÁJEMCŮ O OČKOVÁNÍ (VĚKOVÉ SKUPINY 16+)“. Je plný lží a báchorek, ale hrozí, že se jím naši úžasní polobozi až bozi v bílých pláštích hodlají řídit. Takže bacha na ně a nenechte v tom vaše děti samotné. Nezaslouží si to, ať už zlobí a prudí jakkoliv. Pořád jsou to vaše děti a vy byste se o ně měli starat v dobrém i zlém.

Manuál je dostupný zde.

Píše se tam třeba:

Nezletilý zájemce o očkování starší 16 let může obecně udělit informovaný souhlas s očkováním. Před očkováním nezletilých osob proti onemocnění covid-19 je nicméně nezbytné vždy individuálně posoudit jejich rozumovou a volní vyspělost a od toho se odvíjející schopnost udělit informovaný souhlas s očkováním. Písemný informovaný souhlas zájemce o očkování, resp. jeho zákonného zástupce není nutný. Do zdravotnické dokumentace stačí provést záznam o podání informace zájemci o očkování (tj. kdo a kdy informaci podal) a informaci o tom, že s očkováním zájemce, resp. jeho zákonný zástupce vyslovil informovaný souhlas.

Jak je to s informovaným souhlasem, který mohou udělit nezletilí DOOPRAVDY, si přečtěte zde.

Já jsem o souhlasu psala zde.

Jak bránit dítě před druhým rodičem, fanatickým covidovým věíicím, si přečtete zde.

Co udělat? Informujte pediatra a všechna očkovací centra v okolí (písemně), že si zásadně nepřejete, aby vaše dítě bez vašeho souhlasu očkoval. Pošlete mu výše uvedený právní rozbor advokátky Vladany Vališové. A vyhrožujte, nic jiného už nemůžu doporučit, žalobami, trestním oznámením, advokáty… bohužel žijeme v odporné válečné době, takže jakékoliv prostředky jsou dovoleny.

%d bloggers like this: