Děkujeme vám všem, kdo jste nám zasílali odpovědi poslanců ohledně očkování na covid. Vězte, že toto úsilí mělo efekt: poslankyně Karla Maříková a několik dalších poslanců připravilo pozměňovací návrh. Je opravdu důležité, že se na půdě Sněmovny bude o „dobrovolnsoti“ očkování minimálně mluvit a uvidíme naprosto přesně, jak bude který poslanec hlasovat.

Moc poslanců neodpovědělo. Omlouvám se, pokud jsem nějakou odpověď přehlédla. Už mi prosím neposílejte odpovědi těch, kteří jsou zveřejněni. Děkuji.

PoslanecStranaOdpověď
Vít KaňovskýKDUZ pověření pana poslance MUDr. Víta Kaňkovského Vám děkuji za zaslání podnětu a zájem o problematiku. Návrh zákona připravovaný ministerstvem zdravotnictví zatím nebyl předložen Poslanecké sněmovně, je tedy nutné vyčkat na jeho konečnou podobu. Nicméně, pan doktor Kaňkovský je případně připraven otevřít toto téma – dobrovolnost očkování – na jednání Výboru pro zdravotnictví v momentě, kdy se bude sněmovní tisk projednávat. Děkuji za pochopení.
Miroslav GrebeníčekKSČMVnímám, jak obtížná je mimořádná situace a jak tíživá jsou pro Vás a Vaše blízké mnohá opatření k zamezení nekontrolovaného šíření nákazy. Problémem je jistě i to, že vláda, ať už pod nátlakem části opozice, nebo z vlastních pohnutek nejedná vždy racionálně a že některá opatření svědčí spíše o rozpornosti, nesystémovosti a chaotičnosti. V současnosti, kdy se daří, byť jen pozvolna, brzdit šíření nákazy a kdy se snižuje riziko zahlcení a zhroucení systému zdravotní péče, se vytvářejí podmínky na postupný návrat k běžnému životu. V novém roce také, pokud bude obecně růst imunita proti nákaze covid 19 ve společnosti a zejména pokud bude dostupné účinné očkování proti nákaze, výrazně se sníží i riziko vážných zdravotních následků a lidských obětí ve skupinách zdravotně oslabených a nejvíce ohrožených. V té souvislosti bude možné opustit mnohá opatření, která nyní zabraňují fatálnímu rozšíření nákazy.
Pokud jde o očkování, kterého se obáváte, zaznamenal jsem  opakované vyjádření ministra zdravotnictví, že bude případné očkování proti covid-19 dobrovolné. Již dříve jsem také zaznamenal, že podle Národní strategie očkování proti nemoci Covid-19 ze 7. září 2020, kterou publikovalo na svém webu Ministerstvo zdravotnictví České republiky, vakcinace proti koronavirovému onemocnění bude dobrovolná a vakcína bude přednostně poskytována rizikovým skupinám občanů včetně seniorů nad 65 let.
Pokud skutečně bude od příštího roku dostupná účinná a bezpečná vakcína, bude tedy zřejmě jen na rozhodnutí každého občana, zda ji využije k získání imunity, nebo zda si vyhodnotí, že nemůže či nechce podstoupit očkování s ohledem na svá osobní rizika či přesvědčení, a že usoudí, že smrtnost nákazy je nízká a nízké je i riziko smrtelných či zdraví poškozujících následků pro něj osobně i pro blízké a spolupracovníky.
Pavel JelínekSPDSPD jednoznačně trvá na dobrovolnosti očkování.
Pavla GolasowskáKDUDěkuji Vám za Váš názor. Tomuto tématu se věnuje můj kolega pan poslanec MUDr. Vít Kaňkovský z KDU-ČSL, který je členem krizového štábu ke COVID 19 a vyjadřuje níže uvedené stanovisko, kterým se budu řídit:
Očkování považujeme za důležitý nástroj prevence, kterým je možné zvládnout současnou dlouhodobou pandemii spojenou s virem Covid 19.
Za důležité ovšem považujeme očkování prověřenou, příslušnými státními úřady schválenou vakcínou.
Rovněž je důležité respektovat a zachovat osobní individuální svobodu a rozhodování. Preferujeme tedy dobrovolné očkování, bez případných perzekucí vůči lidem, kteří očkování dle svého svobodného rozhodnutí odmítnou.
Karla MaříkováSPDV tuto chvíli se žádný zákon o očkování nepřipravuje, chápu však Vaše obavy.

Další odpověď:

Žádný takový zákon v PS není! Sama jsem proti tomu, aby očkování proti covid-19 bylo povinné. Každý má mít možnost se dobrovolně rozhodnout zda se bude chtít nechat naočkovat nebo ne a to bez toho, aby byl společensky tlačen nebo to bylo podmíněno například pro výkon některé profese či třeba možnosti cestovat atd. Chápu obavy, které veřejnost má, ale v tuto chvíli se žádná taková úprava v zákoně nechystá.
Pisatelé, kteří spolu s Vámi šíří tento spam píší o zákoně o očkování a chtějí doplnit větu: „Očkování je dobrovolné. Podstoupení očkování nesmí být žádným způsobem vymáháno ani nesmí být očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svob“. Ale v ČR není očkování pro dospělé osoby poinné, tak není možné do zákona vkládat cokoliv o vymáhání. To co není povinné nejde vymáhat.

Doplněna následující odpověď: dnes jsme do systému načetla pozměňovací návrh, který 
má zabránit tomu, aby byl v České republice umožněn vznik lidí dvou kategorií – očkovaných a neočkovaných proti COVID-19 s odlišnými právy a povinnostmi. Tento dokument najdete pod číslem 7038.

Nyní záleží na poslancích v Poslanecké sněmovně, aby tento PN podpořili.


Odkaz dole na stránce:

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=1102


Pozn. autorky tabulky: Karla Maříková a další poslanci přetavili požadavek občanů do pozměňovacího návrhu.
Tereza HyťováSPDHnutí občanů Trikolóra, které paní poslankyně Mgr. Tereza Hyťhová v Poslanecké sněmovně PČR zastupuje jako poslankyně, je zásadně proti omezování základních práv a svobod.
Očkování musí být dobrovolné. Podstoupení očkování nesmí být žádným způsobem vymáháno ani nesmí být očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svobod.
Takové je stanovisko Trikolóry.
Radek HolomčíkPirátiDěkuji za Váš email. Jedním z mezníků boje proti této epidemii je vznik vakcíny. Od tohoto kroku si epidemiologové slibují, že bude možné naočkovat dostatečné množství populace, aby se koronavirus nešířil tak rychle a samozřejmě za pomoci očkování ochránit zranitelnou část populace. Pokud vznikne vakcína, která bude prověřená studií, budu já, jako i všichni Piráti, prosazovat, aby byla dostupná těm, kdo budou chtít se naočkovat, ale aby v žádném případě nebyla povinná.Naším hlavním cílem je svobodná, vzdělaná a informovaná společnost. Taková společnost si dokáže zhodnotit výhodu očkování a rozhodnout se na základě informací z klinických studií, zda je pro ně očkování ten benefit, který očekávají. Budeme prosazovat, aby závěry studií o očkování (nejen na koronavirus) byly vždy dostupné i v českém překladu, aby se s ním mohl seznámit každý, kdo bude chtít. Celé stanovisko Pirátů k problematice očkování naleznete zde: https://wiki.pirati.cz/program/zdravotnictvi/ockovani.
Radek RozvoralSPDDěkuji za zaslání Martine a mohu Vás tímto ubezpečit, že o tom budeme na poslaneckém klubu hnutí SPD podrobně jednat a uděláme maximum proto, aby bylo očkování proti Covid-19 pouze dobrovolné a aby nezasahovalo do základních lidských práv a svobod.
Lukáš FortýnekPirátiDěkuji za váš e-mail. Dovolím si nasdílet stanovisko Pirátů – Jedním z mezníků boje proti této epidemii je vznik vakcíny. Od tohoto kroku si epidemiologové slibují, že bude možné naočkovat dostatečné množství populace, aby se koronavirus nešířil tak rychle a samozřejmě za pomoci očkování ochránit zranitelnou část populace. Pokud vznikne vakcína, která bude prověřená studií, budeme prosazovat, aby byla dostupná těm, kdo budou chtít se naočkovat, ale aby v žádném případě nebyla povinná.
Naším hlavním cílem je svobodná, vzdělaná a informovaná společnost. Taková společnost si dokáže zhodnotit výhodu očkování a rozhodnout se na základě informací z klinických studií, zda je pro ně očkování ten benefit, který očekávají. Budeme prosazovat, aby závěry studií o očkování (nejen na koronavirus) byly vždy dostupné i v českém překladu, aby se s ním mohl seznámit každý, kdo bude chtít. Celé stanovisko Pirátů k problematice očkování naleznete zde.
https://wiki.pirati.cz/program/zdravotnictvi/ockovani
Věra KovářováSTANDěkuji za Váš e-mail. Jsem si vědoma závažnosti Vašeho požadavku. Kolegové – poslanci STAN – zjišťovali na sněmovním výboru pro zdravotnictví bližší informace a byli ujištěni, že se o „žádném povinném očkování proti COVID-19 neuvažuje“. Mediální masáž ohledně očkování je však bohužel obrovská. Na nás všechny může působit tak, že očkování by mělo být povinné nebo budou „neočkovaní občané“ diskriminováni.
Nicméně kdyby se přece jen v budoucnu „očkovací agenda“ v Poslanecké sněmovně objevila, tak budu zásadně proti jakékoliv diskriminaci a omezování lidských práv kvůli očkování na COVID-19.
Mohu Vás ujistit, že dokud budu poslankyní Poslanecké sněmovny, budu vždy bojovat proti obdobným nesmyslům.
Petr TřešňákPirátiDěkuji za váš e-mail. V tuto chvíli je v legislativním procesu pouze zákon, který umožní proplácet očkování z veřejného zdravotního pojištění. Tento zákon neupravuje povinnost se nechat očkovat.
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSBV7JQPPO&tab=detail
Dovolím si nadílet stanovisko Pirátů – Jedním z mezníků boje proti této epidemii je vznik vakcíny. Od tohoto kroku si epidemiologové slibují, že bude možné naočkovat dostatečné množství populace, aby se koronavirus nešířil tak rychle a samozřejmě za pomoci očkování ochránit zranitelnou část populace. Pokud vznikne vakcína, která bude prověřená studií, budeme prosazovat, aby byla dostupná těm, kdo budou chtít se naočkovat, ale aby v žádném případě nebyla povinná.
Naším hlavním cílem je svobodná, vzdělaná a informovaná společnost. Taková společnost si dokáže zhodnotit výhodu očkování a rozhodnout se na základě informací z klinických studií, zda je pro ně očkování ten benefit, který očekávají. Budeme prosazovat, aby závěry studií o očkování (nejen na koronavirus) byly vždy dostupné i v českém překladu, aby se s ním mohl seznámit každý, kdo bude chtít. Celé stanovisko Pirátů k problematice očkování naleznete zde.
https://wiki.pirati.cz/program/zdravotnictvi/ockovani

Další odpověď od asistenta: Děkuji za reakci. Zákon je zde proto, aby stanovoval povinnosti. Pokud povinnost nestanovuje, tak ta povinnost neexistuje. Zákon, který je v tuto chvíli v připomínkovém řízení je pouze úhradový mechanismus, nestanovuje žádnou povinnost. Proto vkládat ustanovení o tom že je něco dobrovolné, když je to dobrovolné, tak to nedává legislativní smysl.
Dana BalcarováPirátiJménem předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové děkuji za Váš podnět, i když nespadá do gesce paní poslankyně. Za Piráty se tomuto tématu věnuje poslanec Ing. Petr Třešňák, místopředseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví, jehož e-mail je petr.tresnak@pirati.cz.

Jedním z mezníků boje proti epidemii koronaviru je vznik vakcíny. Od tohoto kroku si epidemiologové slibují, že bude možné naočkovat dostatečné množství populace, aby se koronavirus nešířil tak rychle a samozřejmě za pomoci očkování ochránit zranitelnou část populace. Pokud vznikne vakcína, která bude prověřená studií, budeme prosazovat, aby byla dostupná těm, kdo budou chtít se naočkovat, ale aby nebyla povinná.

Naším hlavním cílem je svobodná, vzdělaná a informovaná společnost. Taková společnost si dokáže zhodnotit výhodu očkování a rozhodnout se na základě informací z klinických studií, zda je pro ně očkování ten benefit, který očekávají. Budeme prosazovat, aby závěry studií o očkování (nejen na koronavirus) byly vždy dostupné i v českém překladu, aby se s ním mohl seznámit každý, kdo bude chtít.

Z výše uvedeného vyplývá, že není třeba Piráty na téma dále upozorňovat, věci se věnujeme.
Markéta AdamováTOP09Očkování proti Covidu nemůže být povinné, musí být dobrovolné podobně jako očkování proti chřipce. Ti občané, kteří budou očkovaní, by následně měli dostat nějaké potvrzení o očkování (vžil se název COVID Pas). Držitelé by se zřejmě nemuseli testovat, pokud to některá země bude vyžadovat, při vytrasování nebudou muset být v karanténě a podobně. Mimochodem, povinnost očkování proti určitým nemocem je pro cesty do některých zemí již dnes a nezaznamenala jsem, že by mi kvůli tomu chodily stovky emailů jako nyní.
Přednostně by mělo být očkování proti Covidu nabídnuto rizikovým skupinám, s čímž také důvodová zpráva daného zákona počítá. Volba těch skupin závisí mimo jiné na tom, kolik očkovací látky stát zajistí. Tyto očkovací látky jsou podle všech dostupných informací bezpečné a spíše než očkování samotného bych se obávala dezinformací, které jsou v souvislosti s ním šířeny.

Vyjádření kolegy, poslance TOP 09 prof. Válka najdete zde: https://www.facebook.com/vlvalek/posts/1050849962082476

Pozn. autorky tabulky: Poslanec Válek obrdžel dne 3. 12. 2020 předžalobní výzvu, že označil požadavek občanů za HOAX!
Tomáš VymazalPirátiDěkuji za váš e-mail. Dovolím si nasdílet stanovisko Pirátů – Jedním z mezníků boje proti této epidemii je vznik vakcíny. Od tohoto kroku si epidemiologové slibují, že bude možné naočkovat dostatečné množství populace, aby se koronavirus nešířil tak rychle a samozřejmě za pomoci očkování ochránit zranitelnou část populace. Pokud vznikne vakcína, která bude prověřená studií, budeme prosazovat, aby byla dostupná těm, kdo budou chtít se naočkovat, ale aby v žádném případě nebyla povinná.
Naším hlavním cílem je svobodná, vzdělaná a informovaná společnost. Taková společnost si dokáže zhodnotit výhodu očkování a rozhodnout se na základě informací z klinických studií, zda je pro ně očkování ten benefit, který očekávají. Budeme prosazovat, aby závěry studií o očkování (nejen na koronavirus) byly vždy dostupné i v českém překladu, aby se s ním mohl seznámit každý, kdo bude chtít. Celé stanovisko Pirátů k problematice očkování naleznete zde.
https://wiki.pirati.cz/program/zdravotnictvi/ockovani
Zuzana Majerová ZahradníkováTrikolóraDěkuji za váš email. Naprosto s vámi souhlasím. https://www.facebook.com/zuzanamajerova.cz/posts/3566512103441265
Václav Klaus, ml.TrikolóraAsistent: Předal jsem panu poslanci a ano budeme pro to, aby bylo očkování dobrovolné. Stejně tak v případě hlasování o implementaci evropského očkovacího průkazu do legislativy ČR.
Ivana BartošPirátiReaguji na Váš e-mail s pověřením pana předsedy České pirátské strany Ivana Bartoše.
Děkujeme za Váš podnět, který samozřejmě zvážíme.
My u vakcíny, která bude prověřená studií, budeme prosazovat, aby byla dostupná těm, kdo budou chtít se naočkovat, ale aby v žádném případě nebyla povinná.
Naším hlavním cílem je svobodná, vzdělaná a informovaná společnost. Taková společnost si dokáže zhodnotit výhodu očkování a rozhodnout se na základě informací z klinických studií, zda je pro ně očkování ten benefit, který očekávají. Budeme prosazovat, aby závěry studií o očkování (nejen na koronavirus) byly vždy dostupné i v českém překladu, aby se s ním mohl seznámit každý, kdo bude chtít.

%d bloggers like this: