Včera jsem psali o tom, jak děkani několika lékařských fakult lákají veřejnost na očkování prostřednictvím nekalých praktik jako je vzbuzování strachu nebo tvrzeními o vlastnostech vakcíny, která v textu nejsou nijak podložena. V tomtéž textu jsme upozornili na reklamní leták Státního zdravotního ústavu, který obsahuje zavádějící tvrzení a opět vzbuzuje u spotřebitelů strach a obavy.

Dnes jsme se dostali k jiné reklamě – na antigenní testy (tentokrát vyrobené ministerstvem zdravotnictví). V tomto letáku se také objevuje několik nepravdivých nebo zavádějících tvrzení, která mají nepochybně potenciál spotřebitele uvést v omyl nebo ho děsit a tím ho donutit k určitému jednání.

V letáku se uvádí:

Proč se nechat testovat?

  • Ověříte si, zda proděláváte onemocnění COVID-19 či nikoli.
  • Ochráníte své příbuzné a přátele.
  • Zabráníte zavlečení nákazy do pracovního kolektivu.
  • Ochráníte osoby v riziku ve Vašem nejbližším okolí (zejména starší a nemocné).
  • Omezením šíření onemocnění COVID-1

První tvrzení je jasně klamavé. Samo ministerstvo na svých stránkách uvádí: „Antigenní test detekuje virové bílkoviny. Tyto tzv. „rapid antigen testy“ odhalují nemocné na vrcholu infekce, kdy je v těle nejvyšší koncentrace těchto bílkovin. Právě u takových lidí je nejvyšší riziko přenosu nákazy na jiné osoby.  Naopak nevýhodou je, že nejsou tak citlivé jako standardní RT-PCR testy používané pro přesné určení nakažených dle algoritmu Ministerstva zdravotnictví. (O PCR testech a o tom, že se nedají používat pro detekci infekce jsme psali včera).

Z toho je zjevné, že není možné jasně prokázat, zda někdo prodělává či neprodělává covid. Je to zkrátka lež. Kupodivu ne až tak dogmaticky, jak by jinak bylo pro masmédia příznačné, je to vysvětleno na Idnes.cz (v sekci Technet, kde jsou snad jediné „čitelné“ články tohoto média): „Testy tedy nezachytí každého nakaženého, na druhou stranu, méně často pošlou do karantény někoho, kdo už nejspíše nikoho nenakazí. Není to dokonalý prostředek, ale vzhledem k rychlosti a nízké ceně testů (řádově nízké stovky korun) jde o efektivní prostředek, jak rychle najít nakažené, kteří mají největší potenciál nemoc dále šířit. Z toho, jak antigenní testy fungují, také vyplývá, jak by se měly používat ideálně, tedy co nejčastěji. Tak se nejspíše nestane, že nakažený „proklouzne“ ve chvíli, kdy je množství viru v těle nízké.“

Fakultní nemocnice Motol k antigenním testům uvedla: „Výsledky studie jsou opravdu daleko za očekáváním. Celková senzitivita antigenních testů se podle našeho zjištění pohybuje pod hranicí 70 %. Náš odhad byl přitom zhruba 85 %,“ říká prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, a dodává: „Dá se říct, že 3 z 10 Covid+ pacientů, a to dokonce i pokud mají příznaky, antigenní testy vůbec nerozpoznají!“

Ostatní tvrzení v letáku mají za úkol vyvolat pocit strachu a viny ve spotřebiteli.

Domníváme se, že jak reklamy na vakcínu, tak tvrzení obsažená v letáku k antigenním testům splňují znaky klamavé reklamy a nekalých praktik vůči spotřebiteli. Obdobně jsou na tom praktiky testovacích center, která provádí PCR testy (níže). Ty přitom nejsou schopny prokázat, zda je či není člověk infekční a tudíž není možné tvrdit, že provedením testu se odhalí, zda je či není člověk nakažený virem v tom smyslu, aby mohl být také pro okolí v jakémkoli slova smyslu nebezpečným přenašečem.

Odběrová centra přitom na svých stránkách uvádí např. tato tvrzení

Synlab

„Máte nebo nemáte koronavirus v těle? V případě, že máte zájem o vyšetření přímého průkazu infekce stěrem (metoda PCR) nebo změření hladiny protilátek na COVID-19 odběrem žilní krve, můžete si oba testy nechat udělat u nás.“

Elisabeth Pharmoacon

„Laboratoře ELISABETH PHARMACON provádějí pouze DNA vyšetření na koronaviry (PCR vyšetření). Tento DNA test zjistí, zda v době odběru člověk vylučuje viry z oblasti dýchacích cest. DNA test nezjistí, zda člověk byl infekční např. před měsícem. O osobách nakažených koronavirem SARS-CoV-2 je známo, že virus mohou vylučovat až týdny od nákazy. Vylučování virů SARS-CoV-2 v dýchacích cestách může být přerušované, tzn. jeden den negativní, další dva dny pozitivní, další den negativní atd. Při podezření na nákazu, kdy je DNA výsledek z prvního vyšetření negativní se doporučuje provést ještě jedno vyšetření za 48 hodin nebo později. Neprovádíme testování protilátek. Rychlé testy z krve neprovádíme ani nedodáváme.“

DOMNÍVÁME SE, ŽE JE KE ZVÁŽENÍ VYUŽITÍ NÁSTROJŮ SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA.

%d bloggers like this: