Kromě testovacího rozhodnutí týkajícího se školních dětí jsme dnes obdrželi další sprostou odpověď z NSS. David zastupoval manžele, kteří brojili proti tomu, že se na pracovišti vyskytují jedinci, kteří mají výjimku z testování – očkovaní a ti, kdo mávají stupidním starým PCR testem a vykřikují, že měli covid před méně než 90 dny. U očkovaných totiž výjimka z testování vede k tomu, že tyhlety osoby mohou klidně šířit virus (každý ví, že očkování nechrání před tím, abyste onemocněli, jen nebude na umření, ale šířit klidně můžete). U těch, kdo mají pozitivní PCR test zase vůbec není jasné, jestli mají protilátky a jestli covid vůbec měli, nebo byl test falešně pozitivní.

NSS to ale jako tradičně vůbec nezajímalo, „žalobce“ poslal do háje se stupidním vylhaným odůvodněním. Zajímalo by mne, jestli se soudci aspoň v základu vůbec v celé „pandemii“ orientují, nebo mají informace jen ze Seznamzprávy. Pokud ano, tak pámbů s námi, protože teď se začal pořádat opravdový hon na odmítače. To se máme na co těšit!

Opravdu mne „pobavila“ tahleta pasáž z rozhodnutí:

„Nelze také přehlédnout, že návrhem na zrušení výjimek uvedených v napadeném opatření obecné povahy se navrhovatelé fakticky domáhají omezení práv jiných osob – toho, aby byla dalším osobám (nad rámec napadeného opatření obecné povahy) uložena povinnost podstupovat preventivní antigenní testování. To však není úkolem Nejvyššího správního soudu, který poskytuje ochranu veřejným subjektivním právům fyzickým a právnickým osobám. Stanovení přísnějšího (či mírnějšího) způsobu regulace je primárně věcí zákonodárce, resp. moci výkonné (orgánu ochrany veřejného zdraví), která v návaznosti na zákonem stanovené pravomoci může právě prostřednictvím protiepidemických mimořádných opatření adekvátně reagovat na pozitivní či negativní vývoj pandemie nemoci COVID-19.

Hahaha, prej že ten soud poskytuje ochranu subjektivním veřejným právům! No já se picnu! Hahaha.

Rozhodnutí je zde.

Když už by někdo měl mít výjimku, tak jsou to hlavně ti, kdo mají laboratorně prokázané protilátky. To se ale vládám nelíbí – není z toho totiž žádný zisk a navíc by musely přestat terorizovat občany, protože spolu s očkováním už by ochranu před tou strašlivou rýmou měli prakticky všichni. To ale soudy asi nikdy nepochopí…

%d bloggers like this: