NSS v posledních dnech rozhodoval i o návrhu advokáta, který jako jeden z mála není líný a pořád to zkouší (tentokrát to kupodivu nebyl David). Návrh se se týkal testování ve školách. Výsledek je pěknou ukázkou toho, jak to dopadne, když se snažíte ko*tům předložit logickou argumentaci.

O co šlo?

Navrhovatelka označila mimořádné opatření také za neproporcionální. Odpůrce odkázal na „zvýšený počet denně nově diagnostikovaných případů“, což činí u téměř všech mimořádných opatření. Ke dni vydání mimořádného opatření však zjevně nehrozila přetíženost nemocničních kapacit. I z denních počtů nově diagnostikovaných případů bylo zřejmé, že bude testováním odhaleno ještě méně pozitivních případů než na konci školního roku. Výsledky testování ukazují, že se nemuselo vůbec uskutečnit a nemělo takřka žádný vliv na veřejné zdraví. Není navíc zřejmé, proč odpůrce z působnosti mimořádného opatření vynechal studenty vyšších odborných škol, zatímco na jejich zaměstnance se mimořádné opatření vztahovalo. Odpůrce rovněž poukazoval na hrozbu zavlečení dalších variant koronaviru na území České republiky, aniž by vysvětlil, jaké varianty má na mysli, a zda lze Českou republiku od nějaké mutace fakticky ochránit. Na nebezpečí nových mutací a pravděpodobnou neúčinnost vakcinace se lze odvolávat donekonečna. Navrhovatelka nechápe, jak chtěl odpůrce mimořádným opatřením předejít případnému omezení standardního chodu škol za situace vysoké proočkovanosti nejrizikovějších skupin obyvatelstva a nízké rizikovosti nemoci covid-19 pro ostatní. Nadto tato možnost spadá pouze do pravomoci vlády po vyhlášení nouzového stavu. Dle navrhovatelky má mimořádné opatření rovněž diskriminační charakter. Bez bližšího vysvětlení se nevztahuje na konkrétní vyjmenované typy škol, neuznává laboratorně potvrzenou přítomnost protilátek jako doklad o bezinfekčnosti a zavádí pravidla pro netestované osoby. Pravděpodobnost infekčnosti
u netestovaných a testovaných osob je přitom téměř srovnatelná.

Normálnímu člověku to přijde logické, ne tak ko*otům. Ti jsou, jako vždy, neochvějně na straně strany a vlády a rozhodně nezklamali! Hip, hip, hurá. Nejprve něco pro „zasmání“:

Řadou tvrzení se však Nejvyšší správní soud nezabýval s ohledem na nedostatečnou aktivní věcnou legitimaci navrhovatelky. Návrh totiž obsahuje z podstatné části prostou obecnou polemiku s postupem odpůrce při řešení epidemie onemocnění covid-19. Navrhovatelka především prezentuje úvahy, jak by podle jejího názoru mělo vypadat správné řešení nastalé situace, resp. v čem je přístup odpůrce chybný. Přestože je její návrh velmi rozsáhlý, po obsahové stránce téměř postrádá konkrétní vazbu na mimořádné opatření, resp. nijak blíže nevymezuje, jak konkrétně mimořádné opatření, jež reguluje primárně podmínky pro zahájení prezenční školní výuky za pokud možno bezinfekčních podmínek, zasahuje do práv či právní sféry samotné navrhovatelky. Na toto vymezení navrhovatelka prakticky zcela rezignovala. Za vymezení zásahu do vlastních práv nelze považovat obsáhlé úvahy ohledně možných negativních dopadů vydaných mimořádných opatření na obecné zdraví, životní prostředí či společnost jako takovou, ohledně účelnosti vynakládání prostředků na testování, obviňování odpůrce ze strašení veřejnosti, poučování o jeho pravomocech ve vztahu k omezení standardního chodu škol, zpochybňování nebezpečnosti nových mutací koronaviru, spekulování o absenci budoucí závažnosti onemocnění covid-19, či prezentování návrhů, na co by se měl odpůrce v boji s epidemií zaměřit.

NSS musel, jak je již tradicí, v prvé řadě urazit advokáta, který návrh podal: „Přestože je její návrh velmi rozsáhlý, po obsahové stránce téměř postrádá konkrétní vazbu na mimořádné opatření, resp. nijak blíže nevymezuje, jak konkrétně mimořádné opatření, jež reguluje primárně podmínky pro zahájení prezenční školní výuky za pokud možno bezinfekčních podmínek, zasahuje do práv či právní sféry samotné navrhovatelky… Uvedené pasáže jsou formulovány do značné míry spekulativně, abstraktně a především pak postrádají tvrzení týkající se konkrétní individuální situace navrhovatelky a zásahu do jejích veřejných subjektivních práv.“

Co mi to jen? Jo aha! Vyjádření naší nové hrdinné ústavněprávní údernice a světoznámé modelíny na ESLP Šimáčkové:

„Těch podání jsme měli poměrně hodně. Bohužel ve většině případů byly formulovány natolik neobratně, že jsme se vlastně těmi stížnostmi nebo těmi návrhy, které nám přišly, nemohli zabývat, takže tyto návrhy byly povětšinou odmítnuty pro formální nedostatky.“

Všichni proticovidí advokáti musejí být fakt úplný blbci, žádný z nich nedokáže NSS ani nebohému Ústavnímu soudu popsat, proč ta debilní opatření zasahují do našich práv, a oni by ti soudci přitom táááák moc rádi rozhodli! Zajímalo by mne, jak to ko*oti dělají, že si ještě nevšimli toho, co se ve společnosti děje a že jsou neočkovaným upírána dlouhodbě základní lidská práva. Anebo jsou možná fakt všichni z nich úspěšně třikrát vopíchaný zepředu i zezadu, takže se jim zdá, že opatření fakt do ničeho nikomu nezasahují a svět je ve starých dobrých kolejích. Jinak by totiž, pokud by byli normální, snad ani nechtěli, aby lidi museli rozepisovat, v čem všem jim ta psychoopatření škodí. Kdyby sesetoupili ze své slonovinové věže, viděli by to na vlastní oči.

No, ale pojďme znovu k rozhodnutí NSS. Jelikož jsou tamní soudci zarputilí covid věřící, nemá cenu se s nimi hádat, je to, jako byste muslimovi vysvětlovali, že Mohammed byl tak trochu hajzl, kdybyste buddhistovi vtloukali do hlavy, že po smrti není ničeho dalšího anebo jako byste se hádali se zarytým kreacionistou o evoluci. Všechno z toho je úplně zbytečné, neboť na argument v úrovni víry nelze říct nic a nelze ho nijak vyvrátit.

Co je ale vážně v tomto jinak nezajímavém rozhodnutí NSS důležité, je tato pasáž:

Soud totiž není povolán k tomu, aby v abstraktní rovině posuzoval povahu nástroje zvoleného odpůrcem k potlačování či předcházení epidemie, ale aby ochránil práva těch, kteří důvodně tvrdí, že byla dotčena nezákonným aktem veřejné správy. Rovněž je nutné uvést, že Nejvyšší správní soud obecně přistupuje k přezkumu mimořádných opatření zdrženlivě. Jeho úlohou je totiž chránit jednotlivce před excesy veřejné správy, nikoliv opatření dotvářet či hledat optimální řešení situace (zde koronavirové), čehož se navrhovatelka svým návrhem evidentně snaží dosáhnout.

Je sice dobře, že NSS konečně vyjevil pravdu o své práci („Nejvyšší správní soud obecně přistupuje k přezkumu mimořádných opatření zdrženlivě.“), ale jinak je to fakt, ale fak smutný. Vidíte totiž, že NSS neudělá nikdy nic pro lidi a pro svobodu a lidská práva či demokracii, když mu mimořádná opatření nepřijdou excesivní… Nevěřte mu vůbec a nikdy. Je to banda právních lotrů.

V neposlední řadě je třeba poukázat na to, že NSS postup vlády v podstatě schvaluje a líbí se mu. Nemá žádný zájem proti němu jít. Vždyť by koneckonců mohla kvůli chybějícím opatřením třeba umřít nějaká stoletá babka, tak prostě konečně držte hubu, vy drzí otroci, pardon, občané, copak nechápete, že je tady jako ta epidemie?

Dovozuje-li navrhovatelka nadbytečnost mimořádného opatření s ohledem na počet osob hospitalizovaných v období předcházejícím vydání mimořádného opatření, resp. počet nově diagnostikovaných případů onemocnění covid-19, zcela přehlíží, že právní úprava umožňuje vydat mimořádná opatření nejen při „epidemii“, ale i při „nebezpečí jejího vzniku“ (§ 69 zákona o ochraně veřejného zdraví), resp. nebezpečí jejího „opětovného“ vzniku (§ 2 pandemického zákona).

NSS dal prostě vládě posvěcení nás mučit napořád. Stačí „nebezepčí opětovného vzniku“, dokonce nemusí být k dsipozici ani vylhaná čísla. nebezpečí výskytu viru v našem světě nikdy nepomine. Co to znamená pro svobodu?

Prosím vás, napište všichni těm ko*otům z NSS, že jsou fakt ko*oti. Třeba o tom ještě vůbec neví... Často si s Davidem říkáme, že by bylo fajn držet před tím soudem, který má všechno zlo v naší republice na svědomí, řetězovou hladovku (můžete přebíhat i k ÚS, je to přes ulici). Nechcete do toho jít? Myslíte, že by jim bylo aspoň trochu nepříjemné každé ráno překračovat někoho z protestujících nebo že by do nás prostě kopli, jak to dělají už dva roky a chtěli by za to zvýšit plat z našich daní (oni tomu tedy říkají „oprávněné platové nároky“)?

P. S.: Fakt vám přijde, že vláda potřebuje nějakou blbou novelu Pandy k tomu, aby nás zničila? Mně ne, NSS její zločiny pokrývá i bez toho.

%d bloggers like this: