Jak jste si jistě stačili povšimnout, se „sílící epidemií“ NSS změnil rétoriku. Kdeže je ten chrabrý ochránce našich práv, za kterého se ještě v létě pokládal! Teď je třeba podržet vládu, a ť to stojí, co to stojí. Přece umírají ti zranitelní a nikdo nechce, aby byly ty mrazáky, nestíhající krematoria a vůbec. Nějaká lidská práva a svobody? To si ještě snad někdo vzpomíná, že to existovalo? Nebojte se, vzkazuje NSS, zapomenete a bude se vám pod křídly paternalistického státu žít jako v bavlnce. Copak je něco důležitějšího na tomto světě, než ochrana zdraví a klimatu? Těžko! (Ale nesmí klima ničit respirátory, to je pak důležitější respirátor.)

Jedině těmito myšlenkovými pochody si dokážu vysvětlit, proč NSS konstatoval, že respirátorové opatření je už úplně bezvadný, skvělý, úžasný, nezbytný, nutný a vůbec.

NSS moudře píše:

Napadené opatření nechrání toliko veřejné statky, ale zejména právo na život a právo na ochranu zdraví zranitelných členů společnosti ohrožených pandemií onemocnění covid-19 (primární chráněná skupina). Ochrana těchto základních práv je ostatně povinností, resp. pozitivním závazkem státu (srov. rozhodnutí Spolkového ústavního soudu Německa ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. 1 BvR 1027/20; k pozitivním závazkům srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2021, č. j. 6 As 108/2019 – 39). Tento abstraktní závazek může být v zákonných mezích naplňován skrze mimořádná opatření podle pandemického zákona, a to vedle klasických nástrojů práva soukromého (např. prevenční povinnost) a práva trestního (např. zákaz nedbalostního šíření nakažlivé nemoci).

Tak to je teda divný! Jak to, že tento pozitivní závazek stát má a jiné ne? Vždyť Ústavní soud mi sdělil, že jsem úplný kretén, když si myslím, že existuje něco jako společenská smlouva a pozitivní závazky! Dává to nějaký smysl? Ne, jako všechno v téhle době.

To, že budeme vlastním holým životem chránit jakési imaginární zrtanitelné až do skonání věků nám NSS sdělil rovněž jasně:

Lze tedy shrnout, že cílem napadeného opatření je ochrana základních práv primární a preventivně i sekundární chráněné skupiny. Přímá i preventivní ochrana základních práv, zejm. práva na život, práva na ochranu zdraví, jakož i práva na svobodu pohybu, práva na zdravotní péči, práva na vzdělání, atp. je nepochybně cílem legitimujícím zásahy do jiných základních práv.

Chraňte, chraňte, chraňte! Máte POVINNOST!

To, že o nás rozhodují blázni, potvrdili soudci tímto výrokem. Fakt, ale fakt tomu může někdo, kdo je vysokoškolsky vzdělaný věřit? Ještě teď? Po tom všem? Je to vůbec možné?

Napadené opatření sleduje také preventivní ochranu práv osob, které by byly kráceny na svých právech, zejména na svobodě pohybu, právu na vzdělání, právu na (včasnou) zdravotní péči, atp. v případě zhoršení epidemiologické situace, přetížení zdravotního systému a následného zavedení intenzivnějších omezení základních práv za účelem ochrany primární skupiny (sekundární chráněná skupina). Obě chráněné skupiny se přirozeně překrývají…

Povinné používání respirátorů na vymezených místech podle odpůrce snižuje reprodukční číslo přenosu onemocnění covid-19 o 10 až 45 %. Velmi obecná tvrzení navrhovatele k účinnosti respirátorů nejsou způsobilá tyto závěry zpochybnit. Z odůvodnění napadeného opatření soud dovozuje, že kýžený efekt opatření, tj. snížení reprodukčního čísla a prevence jeho nárůstu, je zachován, i když někteří jedinci respirátor nenosí de lege artis, tj. typicky bez patřičného utěsnění kolem obličeje. Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že ačkoli povinné nošení respirátoru není jediným a dokonalým nástrojem v boji s pandemií onemocnění covid-19, nepochybně snižuje svou funkcí bariérové ochrany pravděpodobnost přenosu koronaviru, a to i tehdy, je-li respirátor užíván částí populace ne zcela správným způsobem. V tomto ohledu je způsobilým prostředkem k potlačení epidemie, která ohrožuje práva chráněných skupin.

Jediné, co doopravdy nechápu, proč teda ty zázračné život zachraňující respirátory vůbec nefungují?

A mimochodem, soudci asi málo pilně čtou Seznamzprávy. Tam se psalo následující:

„Respirátor nošený pod nosem nebo na bradě nepřináší žádný efekt, a jedná se tedy o porušení protiepidemických opatření. Pokud člověk pochybení na místě napraví, dostane pravděpodobně domluvu, ale záleží to samozřejmě na individuální situaci,“ dodává Dana Šalamunová.

Sakra, soudci, zlepšete se, tohle je ubohý výkon. Nemůžete ospravedlňovat neutěsněný respík, jasný? To by nešlo.

Nevěřte Nejvyššímu správnímu soudu. Jsou to lháři, pokrytci, sobci a zbabělci. Bohužel. Co jiného se ale dalo čekat od soudcovského stavu? Já sama vím, kteří mí spolužáci šli na soudy. Ti nejlepší to vážně nebyli, to vám povím.

Rozhodnutí je dostupné zde.

%d bloggers like this: