Jistě si pamatujete na bouři, kterou vyvolala rozhodnutí několika povinných subjektů, zejm. pak Ústavního soudu o mojí žádosti o informace o očkování soudců, poslanců či senátorů.

Vzhledem k tomu, že mnozí tvrdili, že odpověď byla taková, jaká byla, protože ještgě nebylo účinné testovací opatření, vyzvala jsem občany, aby pídili po informacích sami. Na základě toho přišla z NSS (od tiskové mluvčí) tato odpověď datovaná k 16. 12. 2021, jejíž části zveřejňuji se svolením žadatele.

Nejprve otázky:

A odůvodnění odmítnutí poskytnutí tétě informace:

Mimořádné opatření ukládá zaměstnavateli následující:

Všem zaměstnavatelům na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců, nestanoví-li bod 2 jinak, na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden.

V opatření se pak uvádí, že testovat se nemají očkovaní nepbo tradičně ti, co mají fiktivní bezinfekčnost. Testovat v zaměstnání se dále nemusí ti, kdo se nechávají na své náklady testovat v laboratoři.

Zaměstnavatel samozřejmě sám od sebe neví, koho má a koho nemá testovat. Existují tedy dvě možnosti, jak to na NSS chodí:

a) buď se testují všichni a nikdo nikomu nic nesděluje a nedokládá (což je z hlediska ochrany osobních údajů a nediskriminace ta lepší varianta);

b) testují se jen nevopíchaní nebo fiktivně infekční, a to znamená, že NSS bohapustě lže a ví moc dobře, kolik má vopíchaných soudců a asistentů, protože ty netestuje.

Pak je tu tedy další cesta, jak se k informacím, které NSS rozhodně poskytnout nechce, dostat. Neptat se na počet očkovaných, ale na počet testovaných. Ti pak představují neočkované, zbytek je buď napíchán nebo fiktivně bezinfekční. No dobře, však já z vás tu pravdu dostanu.

Mimořádné opatření totiž ukládá zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování vést pro kontrolní účely
evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test. Evidence o testech je tedy zcela zřejmě k dispozici. Jsem zvědavá! A vy?

%d bloggers like this: