Ačkoli jsem z toho zmatená jak jojo, píšu k poslednímu rozsudku NSS, který pro změnu zrušil (opět) opatření o samotestování zaměstnanců. Neptejte se mne na vysvětlení např. ve vztahu k testování děcek, prostě to berte, jak to přišlo. Nedává to smysl a právem tuhle šaškárnu stejně neporazíme… na druhou stranu je to celkem zábavná šou, když se na to díváte jako mimozemšťani z vesmíru a neberete to osobně. Příště zase NSS řekne, že je tu mrtvol jako nikdy, všichni jsou ohroženi děsivým virem se strašlivou smrtností 0,15% a testování je to nejlepší, co nás potkalo, úplný dar z nebes.

Tisková zpráva NSS zde.

Na webu NSS se dočtete:

Podle soudu povinnost k vedení evidence provedených testů podle čl. II napadeného opatření nebyla v opatření odůvodněna vůbec, nebyl vymezen ani účel, pro který má být tato evidence vedena. Takový přístup NSS označil za „hrubé porušení zákonných požadavků na kvalitu odůvodnění“. Soud také kriticky poukázal na to, že ministerstvo vůbec neodůvodnilo, proč je opatření (ve srovnání s úpravou předchozí) rozšířeno i na OSVČ.

Předseda senátu Tomáš Rychlý k rozsudku uvedl: „Je politováníhodné, že Ministerstvo zdravotnictví přistupovalo tak liknavě k odůvodnění úpravy, která významně zasahuje do základních práv zaměstnanců, zaměstnavatelů i podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných. Mělo by si nejen tento rozsudek, ale i další rozsudky pečlivě prostudovat a přípravu těchto opatření podstatně zkvalitnit.“

%d bloggers like this: