Asi víte, že David podával námitku podjatosti na to, že očkovaní soudci prostě a jednoduše nemohou rozhodovat o právech neočkovaných, protože jsou podjatí, když uvěřili blábolům o Tečce. A co myslíte, jak to dopadlo?

Z usnesení NSS:

Epidemií onemocnění Covid-19, kterou je Česká republika v různé intenzitě zasažena od roku 2020, je v obecné rovině dotčen každý člověk, včetně soudců příslušných k rozhodování o zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaných při této epidemii. Takové dotčení, které v sobě bezesporu zahrnuje i osobní rozhodnutí každého jednotlivce o tom, zda se proti této nemoci nechá očkovat, však nelze bez dalšího považovat za vztah k věci, na jehož základě by bylo možno pochybovat o nepodjatosti rozhodujícího soudce.

Ostatně, pokud by tomu tak bylo, bylo by zcela shodně možno pochybovat i o podjatosti soudců, kteří očkování nepodstoupili. Optikou navrhovatelčiných tvrzení by tím totiž, stejně jako soudci očkovaní, získali či dokonce vyjádřili určitý poměr k věci, pouze v opačném směru. Ve vztahu ke kategorii podjatosti je však nerozhodné, zda je osoba ovlivněna pozitivním či negativním způsobem, za nepřípustný je nutno považovat jakýkoliv jiný vztah k věci, než neutrální. Při takto širokém pojetí „vztahu k věci“, jaký konstruuje navrhovatelka, by o jejím návrhu nemohl nepodjatě rozhodnout nikdo.

A tohle fakt pobavilo:

Obava navrhovatelky o to, zda se očkovaná osoba bude schopna na fakta o očkování podívat nezaujatě a nestranně, je tak zcela lichá a vyznívá tak, že jejím cílem je, aby o návrhu rozhodovali soudci, o kterých se domnívá, že budou souznít s argumentací obsaženou v jejím návrhu.

Jo a NSS trvá na tom, že nemůže o svých „zaměstnancích“ zjišťovat, jestli jsou či nejsou očkovaní. Teď už to je i v soudním rozhodnutí. Proč by to pak měli zjišťovat nějací ko*oti z korporací, to mi někdo vysvětlete.

Nejvyšší správní soud v prvé řadě uvádí, že okolnost, zda konkrétní soudce je či není očkován, mu není známa a nemá ani žádný zákonný podklad k jejímu zjištění. Pokud by soudce očkován byl, již vůbec nelze dovozovat jeho motivaci k tomuto kroku, jak to činí navrhovatelka. Bez ohledu na výše uvedené je však Nejvyšší správní soud přesvědčen, že se nejedná o relevantní důvod pro vyloučení soudce z rozhodování ve věci.

%d bloggers like this: