Poté, co senát soudce Molka řekl, že nesmíte vůči státu uplatňovat žádné nároky založené na vašem pocitu, že jste diskriminováni kvůli své víře, čímž celkem příhodně zařízl drzé požadavky politického islámu na změnu naší společnosti a práva, NSS pokročil ještě dále. Podle tohoto soudu totiž neexistují změny klimatu a Greta asi trpí bájivou lhavostí. Důležitým sdělením je, že se na NSS nemáte znovu obracet, když už jednou něco řekli. To by tak hrálo, aby ta chátra, která platí soudcům jejich statisícopvé platy ze svých daní, snad měla nějaké požadavky a ještě se domáhala ochrany svých vymyšlených práv.

Jak jistě víte, obracela jsem se na soud s tím, že nadměrné používání respirátorů, toho všeho atombordelu, do kterého se jako cvoci zamotávají doktoři, asi aby byli ještě víc pro srandu králíkům, a plastikových testů, znečišťuje nad míru přijatelnou životní prostředí. Vědci totiž dokonce vypočítali, jakou uhlíkovou stopu má používání respirátorů a věřte, není to ani omylem zanedbatelné číslo.

Našim soudcům jsou ale klima, životní prostředí, naše zdraví a životy a osudy našich dětí na zničené planetě ve skutečnosti úplně ukradené. Znova mi ukázali vztyčený prostředník a dokonce přisadili: nemám je už prý obtěžovat.

Nynější návrh nepřináší žádná nová tvrzení, a NSS tak má nadále za to, že navrhovatelka zjevně není k podání návrhu legitimována. Návrh, který míří ke zrušení (vyslovení nezákonnosti) opatření obecné povahy, totiž musí sledovat ochranu takových veřejných subjektivních práv jednotlivce, která jsou opatřením skutečně bezprostředně dotčena. Navrhovatelka však nespatřuje své dotčení v tom, že jí opatření ukládá povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest, ale tvrdí jen zásah do svého práva na příznivé životní prostředí, na život či na zdraví v souvislosti s negativními ekologickými dopady výroby a používání jednorázových pomůcek. V podstatě jde tedy o žalobu ve veřejném zájmu (actio popularis), kterou navrhovatelka podat nemůže.

A jaký zásah mám asi sakra tvrdit, když mi respirátory zaneřáďují prostředí a ničí klima, ne asi, vy koumáci? Jaká moje práva tedy jsou dotečna je-li na každém rohu odhozen respirátor, z něhož se uvolňují nebezpečné mikroplasty? Jaká práva jsou dotčena, když se na výrobu respirátorů spotřebovábá obří množství materiálu a tuny nepořádku končí v oceánech? Jaká práva jsou asi tak pošahaným a lidem a životnímu prostředí nebezpečným opatřením dotčena, když ne právo na příznivé životní prostředí a na zdraví? Jste vážně pokrytečtí lháři, ale to už normální lidé buď ví dávno nebo to zjistili teď.

Chcete tedy říct, že provozem tepelné elektrárny taky nejsou přímo dotčena práva na zdraví a životní prostředí? Automobilový průmysl se nás taky bezprostředně nedotýká na právech, ale jen jaksi zprostředkovaně, stejně jako respirátory, postupně ničí naše ovzduší, že? Jaký jiný dopad na životní prostředí, lidské zdraví a životy mají tyto dvě činnosti (teplárny a automobilismus), než ten, který má výroba, dovoz alikvidace, popř. odhození respirátoru a jiného covidího nepořádku? Rozdíl nevidím. Není tedy emisemi toho zlotřilého CO2 dotčeno naše právo na zdraví a na život? No dobře, kdy ne, tak ne.

Ono je to taky dobře, aspoň to podrthlo nohy klimatickým bouznivcům typu Extinction Rebellion a jurodivým s environmentálním žalem. Gretka a její nohlesedi se díky vám mohou jít bodnout! To je docela dobrý výsledek, stejně jako s tím islámem, řekla bych. Možná, že bychom vlastně měli NSS poděkovat, chrání nás celkem pilně před tím, co je pro společnost doopravdy nebezpečné. Já jsem jen zvědavá, jak ve světle těchto faktů budou soudy rozhodovat o skutečné klimatické žalobě, kterou na nás zelení aktivisté už ušili.

Pravda je samozřejmě jinde: od teď asi bude všechno „actio popularis“, protože pak se soudci nemusí návrhy vůbec zabývat. Ovšem na prohlášení buddhistické víry za actio popularis ani tohle stupidní usnesení nemá, to musím uznat.

Svoje odporná rozhodnutí, kterými pošlapávají naše práva, se ti právní holomci, pardon, čeští soudci, už ani neobtěžují odůvodňovat. Je mi z té soudcovské chátry na zvracení, ale k čemu mi to je… můžu se tak leda vztekat, že jo. To k ničemu není. Tak raději dělám dobrá přání a moc doufám, že až toto všechno skončí, budeme schopni s nimi a jim podobnými důstojně a bez násilí (tohle je podstatné, kvůli nám samotným, abychom byli lepší než oni, abychom neprahli po pomstě) vypořádat… kéž by už nikdy nebyli takoví lidé u vesel (ale já vím, že ej to naivní a nerealizovatelné, protože dobrých lidí je prostě málo a ještě nechtějí dělat takovou špinavou práci).

%d bloggers like this: