Nejvyšší správní soud bude rozhodovat v rozšířeném senátě (což samo o sobě vzhledem k množství páprdů, kteří v něm sedí, nevěstí nic dobrého) o této otázce:

Je nutné onemocnění COVID-19 považovat za epidemii, která se šíří na celém území České republiky a ve vztahu k níž je tak možné nařizovat mimořádná opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) zákona o ochraně veřejného zdraví při splnění dalších v něm uvedených podmínek, aniž by v nich nebo v navazujících soudních řízeních muselo Ministerstvo zdravotnictví tvrdit a prokázat, že ohniskem nákazy je celá Česká republika, a podezřelým z nákazy je tak každý jednotlivec, který se v ní nachází?

Když jsem si to včera přečetla, musela jsem usednout na zem vprostřed obýváku. Čtrvtý senát totiž předkládá věc rozšířenému senátu proto, že si myslí následující:

Proto nelze § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví vykládat tak, že umožňuje učinit jen lokální opatření při epidemii. Naopak podle něho lze nařídit plošná opatření na takovém území, v němž se již epidemie vyskytuje, a které tak představuje ve smyslu § 65 věty druhé zákona o ochraně veřejného zdraví ohnisko nákazy, v němž pobývají fyzické osoby podezřelé z nákazy takto definované v § 2 odst. 7 písm. a) téhož zákona. Jestliže se doposud nakažlivá choroba vyskytuje jen na části českého území a nakonec se podaří zabránit jejímu rozšíření do dalších oblastí, pak podle znění § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví nebylo možné po celou dobu jejího výskytu nařídit zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními jednotlivci v celé České republice, nýbrž jen v jejích zasažených teritoriích. V této souvislosti lze zmínit kupříkladu koronavir MERS (odborně MERS-Cov), jehož dalšímu šíření z částí území několika asijských zemí se naštěstí podařilo zabránit. Oproti němu se z koronaviru COVID-19 (odborně SARS-CoV-2) stalo onemocnění pandemické povahy, které se velmi rychle rozšířilo do celého světa, přičemž jeho infekčnost se neustále zvyšuje v důsledku vzniku několika mutací, vyžádalo si značný počet obětí na životech a hospitalizací, což jsou všeobecně známé skutečnosti stejně jako fakt, že masový výskyt této nemoci byl zaznamenán ve všech oblastech České republiky

Tady někdo čte jenom Seznamzprávy a Novinky, ne? Člověk až žasne, že je to vůbec v určitých kruzích možné, ale zjevně je, no. K naší bezmezné škodě… Vypadá to, že členové předkládajícího senátu nesnesou myšlenku, že by snad měli rozhodovat ve prospěch lidí a svobody. Předpokládám, že nosí dva respirátory na sobě a třetí tečku už mají v sobě. Svoje úvahy totiž dále vedou následujícím psychosměrem:

Za této situace bylo možné v době nařízení mimořádných opatření posuzovaných v dané věci, ve věci sp. zn. 6 Ao 22/2021 a na ní navazujících dalších věcech, stejně jako v současnosti, považovat bez dalšího za ohnisko nákazy celé české území, neboť ve všech jeho částech se rozšířilo a stále šíří onemocnění COVID-19, a proto byl a je podezřelým z nákazy každý, kdo se na něm nacházel či nachází. Není přitom rozhodné, zda v určitém období je tato epidemie kontinuálně na ústupu, jako tomu bylo donedávna po dobu několika měsíců. Je totiž rovněž všeobecně známo, že k zvyšování počtu onemocnění COVID-19 a z toho vyplývající vyšší hodnoty reprodukčního čísla, incidence, hospitalizací a úmrtí dochází v několika vlnách, přičemž snižování nákazy touto chorobou nastává zejména v letních měsících a za teplého počasí v dalších ročních obdobích. Ke zlepšení epidemiologické situace jistě přispívá již vysoký počet očkovaných osob a dosud platná další mimořádná opatření odpůrce. Nicméně v rozhodné době bylo a i v současné době stále je nutné tuto nakažlivou chorobu považovat za epidemii, která se šíří na celém území České republiky, a ve vztahu k níž je tak možné bez dalšího nařizovat mimořádná opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) zákona o ochraně veřejného zdraví při splnění dalších v něm stanovených podmínek, aniž by v nich nebo v navazujících soudních řízeních musel odpůrce tvrdit a prokázat, že ohniskem nákazy je celá Česká republika, a podezřelým z nákazy je tak každý jednotlivec, který se v ní nachází.

Celý ten dementní výplod čtvrtého senátu si přečtěte zde. Když mi pak budete schopni vysvětlit, proč se soudci stávají především lidé mdlého rozumu a nulové odvahy, budu vděčná. Díky tomuto senátu a jim podobným individuím nás čeká krutý podzim a zima. Snad o našem dalším osudu rozhodnou Velikonoce!

%d bloggers like this: