Včera, jak jistě víte, vydalo ministerstvo nové respirátorovo ústenkové opatření. Doplnilo do něj jednu výjimku pro vážně nemocné, kteří získají lékařské potvrzení, že nemohou nosit ze zdravotních důvodů zahalený obličej. To je asi tak všechno. Jinak jde o stejně nehoráznou splatlaninu jako dosud.

Je absurdní, že na jedné straně si je ministerstvo velmi dobře vědomo toho, že nošení respirátorů nebo ústenek poškuzuje řadu lidí. znovu cituji z jednoho ministerského vyjádření k žalobě:

Z důvodu toho, že povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest je jedním z významných opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření epidemie, což se v průběhu epidemie, při dodržování nošení respirátorů jednoznačně prokázalo, tak je potřebné dobře zvážit, u koho je opravdu nutné, aby mu byla výjimka z povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest udělena. Je potřebné přihlédnout k tomu, že nošení ochranných pomůcek dýchacích cest není omezující jen pro uváděnou skupinu osob, ale i pro osoby s jiným onemocněním, např. pro kardiaky, osoby s onkologickým onemocněním, osoby s gastroexofageálním refluxem apod. Avšak z důvodu šíření epidemie není možné, aby výjimka z daného opatření byla pro všechny osoby s jakýmkoliv onemocněním, neboť chronicky nemocných osob je v ČR velký počet a stanovením celého katalogu „zdravotních výjimek“ by prakticky devalvovalo toto opatření, přičemž by bylo dodržování a nezneužívání této výjimky prakticky nekontrolovatelné, neboť v ten moment by rázem onemocněla nějakým zdravotním neduhem neslučitelným s povinností nosit ochranné prostředky dýchacích cest celá Česká republika.

Na rozdíl od lidí s mentálním postižením nebo poruchou, kteří nemusí mít žádné potvrzení (opatřením jim to nenařizuje), musí mít lidé s fyzickým onemocněním štempl od lékaře, přičemž polobozi v bílých pláštích nemají žádné pokyny, na základě kterých budou potvrzení vydávat. Půjde o naprostou svévoli a máte-li za lékaře covid fanatického tečkaře, pak nemáte šanci. Diskriminace nemocných tedy nadále pokračuje.

Obzvláště odporné je zdůvodnění přiměřenosti opatření: prý je moje svoboda volně dýchat a chránit zdraví limitována zdravím kohosi cizího, kdo je na tom tak zle, že ho covid zabije. WTF, sakra? Kde se tenhle ubohý blábol vzal? Moje svoboda a moje zdraví je jen moje a zdraví cizích je mi popravdě dost ukradené. Nezajímá mne a nehodlám za cizí lidi položit svůj život. Žijeme v naprosto úchylné době, kdy se na piedestal dostali velmi nemocní (kdo to proboha vlastně je, že je na tom tak bledě, že se ani zázračnou bezpečnou vakcínou opíchat nemůže, a proč mne má zajímat a proč se mám já, poměrně zdravá, obětovat?).

Ministerstvo tedy tvrdí, že opatření je přiměřené, protože moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda onoho mimořádně nemocného jedince nebýt nakažen. Hmmm. A svoboda toho mimořádně nemocného nekončí náhodou tam, kde začíná moje svoboda pečovat o moje vlastní zdraví a neničit si ho? Protože já si nemyslím, že i mírné zhoršení mého zdravotního stavu je akceptovatelné. Z jaké zvrácené myšlenky vyplývá premisa, že mám obětovat, byť promile svého zdraví, pro cizího člověka? Mám si nechat vyoperovat ledvinu, protože je docela dost lidí, kteří by po ní skočili? Mám si nechat vzít kus jater na štěp? Mám někomu darovat nějaký další zbytečný orgán, který nutně nepotřebuju k přežití, protože tento cizinec jej potřebuje k záchraně svého života? Mám obětovat svoje děti, aby nějaké jiné (jaké proboha?) třeba žily o něco dýl se svojí extrémně vážnou (opět jakou???) nemocí, kvůli které je nelze naočkovat? Tohle je fakt na palici a na palici je každý, kdo má tu drzost po druhých žádat oběti. Já sama si nedokážu představit, že bych se domáhala, aby se kvůli záchraně mých děti poškodili děti jiné. Jen tak, protože já to chci. Na tohle přece nemá nikdo právo!

Milý státe a milí velmi vážně nemocní (pokud vážně existujete a vážně si troufáte žádat moje zdraví): vaše svoboda přežít končí právě tam, kde začíná moje svoboda žít a chránit všemi dostupnými prostředky jen a pouze svoje zdraví. Buďte vděční, že žijeme ve společnosti, kde mladí a zdraví přispívají velmi vysokými částkami ze svých výdělků na to, aby se o vás mohla společnost slušně a adekvátně postarat (což je správné, dokud je to možné) a dejte pokoj s dalšími nehoráznými požadavky na náš úkor. Takto společenská smlouva uzavřená se státem vážně nezněla. Tohle totiž může vést jedině k občanské válce. A dost pochybuju, že slabí v ní zvítězí.

%d bloggers like this: