Plně rozumím tomu, že vás trápí, že se vašim dětem ve škole nedaří dobře kvůli testům, rouškám a celkové šikaně ze strany pedagogického personálu. Jenže cesta skrze rušení mimořádného opatření skutečně není a nebude efektivní. Nemá cenu stále dokola opakovat tytéž kroky, které nikam nevedou. Nevypadá to, že by se názory soudců ze dne na den změnily. Jen čekají, až budou zase čísla, aby argumentaci obrátily a řekly, že opatření jsou přiměřená. Jen si vzpomeňte na „jarní vlnu“ a na to, co takový Filip Dienstbier prohlašoval. Ještě teď se mi z toho obrací žaludek.

Protože ale chápu, že vás školy, příšerní bezpáteřní ředitelé a učitelé štvou, přemýšlela jsem, co dělat. Napadly mne tři následující cesty. Nejsou jednoduché, nejsou rychlé, ale je to aspoň něco jiného.

Žaloba na školu za zanedbání výuky

V poslední době se stále objevují informace tohoto typu:

Závažné mezery ve znalostech a dovednostech má po dlouhé výuce na dálku při uzavření škol minimálně 36 500 žáků základních škol a 18 000 středoškoláků. Na prvním stupni je to zhruba každý osmatřicátý školák, na druhém stupni každý dvacátý a na střední škole každý dvaadvacátý. Na odstranění rozsáhlých nedostatků budou děti a mladí potřebovat nejméně ještě celý školní rok. Zjistila to Česká školní inspekce.

Celá zpráva ČŠI je pro masochisty dostupná zde.

To, že zrovna vaše děti jakžtakž prolezly a vysvědčení nevypadalo tragicky, ještě vůbec neznamená, že skutečně načerpaly znalosti, které podle plánu získat měly. A i kdyby jste doma měly Einsteiny, kteří perlí i při distanční výuce a učili se ještě víc, než kdy dřív, máte zcela jistě problém s tím, že s nimi do třídy chodí ti, kdo nebyli obdařeni inteligencí v takové míře, a budou jednoduše strašně zdržovat. Nejsem učitel, ale řekla bych, že letos se bude hlavně hodně opakovat a nové učivo se bude jen horko těžko navazovat na chabá spojení s informacemi obdrženými online.

První typ žalob by tedy směřoval, jak asi už tušíte, proti škole s tím, že nedodržela svoje povinnosti a žáka nevzdělala adekvátně ve vztahu k vzdělávacímu programu (který nenaplnila a nedodržela). Najít, co všechno se neprobralo a co žáci neumí, bude hračka. To mi věřte, sami jsme to sesbírali, když jsme psali výhružný dopis řediteli bývalé školy. Seznam to byl dlouhý jak týden před výplatou. Myslím, že i kvůli tomu nám ředitel vyšel ve všem vstříc a neodvážil se pípnout. Řekla bych, že se té žaloby vážně bál. (On byl ale vážně hrozný srab.)

Žaloba na ochranu osobnosti a důstojnosti žáka

Často mi píšete, že učitelé vaše děti ve škole trápí, ponižují a šikanují. Myslím si, že tady je cesta skrze žalobu na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku. Škola má povinnost i podle školského zákona

§ 3 odst. 1 OZ:  Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.

§ 81: Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.

§ 82: Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.

 

Žaloba na ochranu před očkovanými netestovanými

Chcete-li pomoci rozbíjet lež okolo testování a očkování a máte-li smysl pro humor, jděte do téhle žaloby. Povinností školy je zajišťovat ochranu zdraví. Tomuto závazku jistě nedostojí, netestuje-li očkované pedagogy a žáky a studnety a nechá-li je jen tak pobíhat mezi zdravými. Přenašeče jedny.

Žaloba na ochranu zdraví kvůli ústenkám, se kterými dítě nesprávně manipuluje

Cestou domů z Prahy mne napadla ještě jedna komická žaloba. Jistě všichni víme, jakým způsobem se má pečovat o ústenku. Nesmí se jí nikdo dotknout, nesmí se nikde válet, všechno musí být téměř tak sterilní, jako na operačním sále. JInak se šíří co? Ano, covid. Podle školského zákona je povinností školy zajišťovat péči o zdraví dětí. Pečovat o zdraví dítěte je i povinností učitelů. Tito nemsí ani zanedbávat řádný dohled nad tím,c o žák tropí. Proto bych školu promptně žalovala za závažné ohrožování dítěte virem a znečištěnou rouškou, kterou dítě válelo všude možně a dotýkalo se jí, bože chraň!, nevydezinfikovanýma prackama. Tohle myslím docela vážně. Případně bych s tímto šikanalovala aspoň učitelky a ředitele. Haha. Bavím se jejich kyselými obličeji (a tím, že nemůžou říct ani popel) už teď.

Je třeba u všech výše uvedených žalob zdůraznit, že nejdete proti státu, ale proti škole. Proto škole taky budete v případě neúspěchu hradit náklady na advokáta a musíte zaplatit soudní poplatek (tipla bych, že celkem půjde o několik tisíc Kč, plus váš advokát). Podle mě to ale tu cenu má, protože by se na „pilotní“ žaloby mohli lidé třeba složit. Zvažte, jestli vám to třeba nepřijde jako dobrý nápad. Jestli ne, tak vám zbývá buď se podvolit, děti do školy poslat a dělat „záškodnické“ akce, nebo se podvolit a držet pusu a krok, nebo si vzít děti ze školy domů a mít svatý klid. Čekat, že to někdo, zejm. nějaký advokát, naějak sám vyřeší, to je po všech zkušenostech naivní.

%d bloggers like this: