Zahalování obličeje nikomu neprospívá, to je jasné. Včera rozhodl NSS v jedné naší žalobě, že vláda se nikdy těmito riziky nezabývala, i když nám prakticky zakázala vycházet bez respirátorů. Dětem anřídila sedět hodiny a hodiny v chirurgickcýh ústenkách, aniž by kohokoliv zajímalo, jak moc jim to může škodit.

NSS mj. řekl:

Nařídil-li však odpůrce široké veřejnosti od 2 let věku nosit prakticky po celou dobu pohybu či pobytu mimo bydliště ochranu dýchacích cest s vysokým stupněm bariérového efektu, aniž by tuto povinnost v odůvodnění doprovodil alespoň elementární úvahou o souvisejících rizicích, jedná se o jeho zásadní pochybení.

Před nedávnem vyšla nová rozsáhlá studie, která vůbec netvrdí, že nošení roušek je úplně v pohodě a nikomu se nic nestane.

Dostupná je zde.

V závěrech se mj. uvádí:

On the other hand, the side effects of masks are clinically relevant.In our work, we focused exclusively on the undesirable and negative side effects that can be produced by masks. Valid significant evidence of combined mask-related changes were objectified (p < 0.05, n ≥ 50%), and we found a clustered and common occurrence of the different adverse effects within the respective studies with significantly measured effects (Figure 2). We were able to demonstrate a statistically significant correlation of the observed adverse effect of hypoxia and the symptom of fatigue with p < 0.05 in the quantitative evaluation of the primary studies…

Wearing masks does not consistently cause clinical deviations from the norm of physiological parameters, but according to the scientific literature, a long-term pathological consequence with clinical relevance is to be expected owing to a longer-lasting effect with a subliminal impact and significant shift in the pathological direction. For changes that do not exceed normal values, but are persistently recurring, such as an increase in blood carbon dioxide [38,160], an increase in heart rate [55] or an increase in respiratory rate [56,57], which have been documented while wearing a mask

Jsem velmi zvědavá, jak vláda dokáže svoje zvrhlá zahalovací opatření odůvodnit a jak se dokáží soudci vyrovnat s tím, že nás neochránili.

%d bloggers like this: