Plénum Ústavního soudu bude rozhodovat o ústavní stížnosti jedné občanky České republiky, která se domnívá, že nouzový stav byl vyhlášen v rozporu s ústavním pořádkem a nerespektuje požadavky na ochranu základních lidských práv. Jsme hrdí, že právě naše advokátní kancelář může odvážné lidi, kteří se nebojí postavit zneužívání státní moci, zastupovat.

Je dobře, že se věc konečně dostane k soudcům, jejichž hlavním posláním je ochrana samotné esence právního státu. Věříme pevně, že se Ústavní soud má vyjádřit k tomu, zda je možné tolerovat exekutivě, aby si bez jakéhokoli omezení uzurpovala prakticky veškerou moc nad občany, aniž by musela svoje kroky řádně odůvodňovat a nést za ně odpovědnost.

Abychom se na našem blogu stále nedovolávali našeho největšího demokrata, TGM, říkali jsme si, že dnes ocitujeme jiného velikána, jednoho z tvůrců naší polistopadové Ústavy, profesora Vojtěcha Cepla. Víme, že jako zásadový obhájce právního státu napsal mnoho a mnoho moudrých slov a vět o demokracii a o tom, že je třeba si jí vážit jako největšího klenotu. Přesto se nám při psaní příspěvku pod prsty pořád a pořád derou tato jeho slova (nepovzbudivá, ale o to pravdivější): „Ústava se vykládá z hlediska zájmů jednotlivých stran až nadoraz, téměř se obchází.“ Jak příznačné pro tuto dobu.

Právě teď rozhodujeme o tom, jaké bude mít výkonná moc limity pro vyhlašování nouzových stavů a pro dozor nad svými občany v budoucnu. Nemůžeme naivně očekávat, že jiné situace nepřijdou. Tuto chybu jsme udělali už teď, kdy jsme nepodloženě spoléhali na to, že jsme nesmrtelní a napořád zdraví a silní. Nepochybně nastanou mnohem horší údobí než ta, do kterých jsme se dostali s koronavirem. Mohou to být války, mohou to být důsledky zásadních změn klimatu (ostatně na šílené sucho upozornil Český hydrometeorologický ústav, my ovšem na naše jiné a zřejmě důležitější problémy teď zcela rezignujeme). Protože v každé z těchto situací se exekutiva bude snažit jít až na dřeň toho, co jí dovolíme, musíme mít hranice pevně stanoveny. Nouzový a krizový zákon nám daly rámec. My jej potřebujeme dotvořit. A právě to je teď významným úkolem Ústavního soudu.

Jsme si jisti, že jsou stále platná slova soudkyně Kateřiny Šimáčkové a že se na ně bude soud při rozhodování ohlížet. Na otázku: „Znovu bych se vrátil k vašemu příspěvku v Komunistickém právu v Československu. Napsala jste, že se komunistický režim dostal k moci „politickým pučem podle legálních pravidel, byl ustaven i díky trhlinám a chybám v předchozím právním řádu či nedostatečnému zavedení demokratických regulí po předchozím totalitním režimu.“ Existuje zde i dnes tato hrozba?“ odpověděla: „Je dobré si uvědomovat, že sebelepší pravidla jsou zneužitelná či zrušitelná a že ani demokratický právní stát, který je tím nejméně špatným způsobem vládnutí, které si lidstvo zatím vyzkoušelo, nám nebude fungovat, když se o něj nepřičiníme. Demokracie i právní stát znamená každodenní práci, na kterou nesmíme ani jako představitelé státu, ani jako občané či právníci nikdy rezignovat. A i snahy v jiných zemích o změnu politického režimu z liberální demokracie či velké zásahy do nezávislosti justice, bez níž právní stát není funkční, je obyvateli příslušných zemí přijímán prostě proto, že se lidé rozzlobili na chyby svých elit, na špatnou práci soudců a prokurátorů, na nefunkční stát či na to, že jsme na ně a jejich problémy zapomněli.“

Občané, kterým není lhostejné, jak s nimi exekutiva zachází, založili na Facebooku skupinu „Ústavní soude, pomoz nám“. Jestli chcete, můžete ji sledovat nebo se připojit.

%d bloggers like this: