Naše drzá státní správa, kterou platíme z našich vlastních peněz (není už načase odmítnout tomuto prohnilému státu platit, když nemáte přístup ke zdravotní péči, ke vzdělávání, policajti vás buzerují na každém kroku a musíte se jen dívat na to, jak pojišťovny proplácí nemocnicím horentní sumy za covid+ pacienty a politikové a úředníci si vyplácí tučné odměny za šlendriánskou práci, kterou odvádějí?), vyplodila další odporný materiál. Je jím metodický pokyn Rážové pro krajské hyeny (rozuměj krajské hygienické stanice) a týká se slavných roušek.

Všechny poctivé české švadlenky, bydlenky a jiné drsné údernice, jejichž údělem bylo od jara do zimy hrbit záda u šicích strojů a zásobovat svět něčím tak nechutným, jako jsou hadrové roušky, musí ronit krokodýlí slzy: roušky jsou, věřte nebo ne, k ničemu. Ach bože. To je ale příšerná zpráva! Co teď? A jak to můžu tak směle tvrdit?

Proč metodický pokyn?

Je to jednoduché – zlovolný metodický pokyn je krokem, který zvolí ti, kdo chtějí rozkazovat a nechtějí nést následky. Lidi donutí k jednání, které si přejí, pokoutně a bez odpovědnosti. Už dlouho se mluví o tom, že přípustné bude po venku chodit jen s respirátorem. Vláda ale nemá „koule“ to nakázat opatřením, protože respirátory jsou finančně extrémně náročné. Samozřejmě můžete říct, že můžete nosit jeden, dokud se vám nerozpadne, ale to asi taky nebude ta nejefektivnější ochrana.

Díky hrozbě, že půjdete do karantény, když bude mít na puse jen (dosud zázračně fungující) kus hadru, si samozřejěm lidé mnohdy raději respirátor nějak opatří a podvolí se.

Metodický pokyn není nic jiného, než obcházení zákona. Je to podvod na lidech a další ukázka špatného výkonu státní správy.

Metodický pokyn – musíte ho respektovat?

Mezi lidmi vyvolal zděšení metodický pokyn hlavní hygieničky z 8. 2. 2021, který se týká karantén a zahalování obličejů. Rozhodli jsme se proto o tomto pokynu napsat více.

Jak to bylo dosud? Věc upravoval metodický pokyn ze září 2020. V něm se psalo: „KHS v případě, že epidemiologickým šetřením zjistí, že jak osoba, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivní osoba“), tak i osoba, která byla v úzkém kontaktu s touto pozitivní osobou, měly po celou dobu tohoto kontaktu, s výjimkou krátké doby (do 15 minut, např. při konzumaci potravy) nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (např. roušku), nebo dodržely při krátkodobém sejmutí této ochrany větší vzdálenost (nad 1,5 metru), nenařídí této osobě v úzkém kontaktu karanténu, a to za předpokladu, že tato osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň nebyly epidemiologickým šetřením KHS prokázány jiné epidemiologicky významné skutečnosti.“

V novém pokynu z února 2021 se uvádí: „KHS v případě, že epidemiologickým šetřením zjistí, že jak osoba, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivní osoba“), tak i osoba, která byla v úzkém kontaktu s touto pozitivní osobou, měly po celou dobu tohoto kontaktu nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (např. jednorázová rouška nebo respirátor), nebo dodržely při krátkodobém sejmutí této ochrany větší vzdálenost (nad 2 metry), nenařídí této osobě v úzkém kontaktu karanténu, a to za předpokladu, že tato osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň nebyly epidemiologickým šetřením KHS a hodnocením rizika prokázány jiné epidemiologicky významné skutečnosti.“

Dále se v novém pokynu dočtete: „Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst např. šálou, šátkem či látkovou rouškou.“

Metodický pokyn k dispozici zde.

Z posledně uvedené věty je nutno dovodit několik důsledků.

  1. Stát od počátku lhal a mimořádně závažným způsobem ohrozil tzv. rizikovou skupinu: látková rouška NENÍ A NIKDY NEBYLA OSOBNÍM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM A LIDÉ BYLI UVEDENI V OMYL

Je k pláči, že mnozí skutečně ohrožení, jako jsou především důvěřiví senioři, si téměř rok poškozují zdraví tím, že si zahalují obličej kusem nefunkčního hadru. Ztěžuje jim to dýchání a ničí jim to imunitu, ale především jsou od počátku uvedeni v omyl, že jde o efektivní ochranu před virem. Evidentně jde o jednu velkou lež, na kterou byl stát od počátku upozorňován. Rouška nikdy nefungovala ani fungovat nemohla, a to ani tehdy, když by ji měli všichni lidé v okolí.

Mnozí opakovaně psali o tom, že by měl stát poskytovat ohrožené skupině funkční osobní ochranné prostředky, konkrétně nanoroušky a respirátory a zajišťovat pro ně služby tak, aby pokud nechtějí, nemuseli chodit prakticky nikam krom zdravotních vycházek. Stát žádné takové opatření, které by směřovalo k ochraně ohrožených NIKDY nepřijal, a tím je zásadně ohrozil a zřejmě také přivodil mnoha z těchto lidí nákazu virem, neboť se mnozí ze starších lidí mylně domnívali, na základě opakovaných vyjádření politiků a „odborníků“, že mají ochranu.

Domníváme se, že by se ti, kdo jsou ohroženi, zejm. ti, kdo skutečně v důsledku naprosto nefunkčních opatření onemocněli, měli bránit u soudu.

2. Stát by měl okamžitě přestat vyžadovat, aby si lidé povinně museli zakrývat tímto naprosto zbytečným postupem obličej a ohrožovat svoje zdraví

Jestliže je zjevné a potvrzené hlavní hygieničkou, že ochrana skrze látkové roušky není funkční a efektivní, pak neexistuje žádný důvod pro to, aby byly roušky lidem nařizovány. Jde o libovůli a naprosté zneužití pravomoci, které směřuje k dehumanizaci, ponižování a mučení lidí a vážnému ohrožování zdraví. V situaci, kdy je přímo ministerstvem zdravotnictví (jeho orgánem ochrany veřejného zdraví) veřejně přiznáno, že látková rouška nepředstavuje žádnou ochranu, je nezbytné, aby bylo od zneužívání pravomoci okamžitě upuštěno. Je nezbytné, aby tento fakt zohlednily soudy při rozhodování (metodický pokyn jsme zaslali do všech běžících soudních řízení).

Soudy musí okamžitě daný metodický pokyn zohlednit v probíhajících rouškových sporech. Není možné, aby státní správa na základě libovůle a bez odůvodnění zasahovala závažným způsobem do mnoha lidských práv.

Musím nosit respirátor?

Může se stát, že proradná státní správa rozešle metodický pokyn kupř. do škol nebo jinam a ředitelé či zaměstnavatelé se začnou dožadovat toho, abyste vy nebo vaše děti nosili výhradně respirátory. To možné není. (Zatím, musím samozřejmě dodat, protože v tomhle státě už nikdo neví dne ani hodiny.)

Metodické pokyny jsou svojí povahou vnitřní předpisy určené k regulaci činnosti veřejné správy. Nikdo, opravdu nikdo a ještě jednou nikdo z občanů se nemusí vůbec starat o metodické pokyny státní správy. Jsou určené jen těm, kdo musí v rámci služebního a jiného poměru ke státu poslouchat na slovo a nemají právo na vlastní názor (který dost možná tak jako tak nemají). Pro občany je závazné (do jeho zrušení soudem) jen mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Problémem samozřejmě jsou ty zatracené karantény. Nezapomeňte, že do karantény vás nikdo nemůže poslat telefonem, SMS nebo e-mailem. V zákoně jsou pro nařízení karantény stanoveny přesné postupy. Neusnadňujte to státním úředníkům ani o píď. Více o tom, jak se bránit hygienám, najdete zde.

Pořád platí opatření ze dne 7. 12. 2020, kde se uvádí: „Všem osobám se s účinností ode dne 8. prosince 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.“

Pro vás je tedy závazné jen toto a nic jiného. Moc prosím, zůstaňte silní a nenechte se zničit zlými a podlými lidmi, kterým nikdy nešlo a nepůjde o vaše dobro. Hodně sil a mnoho štěstí v dalším boji všem.

%d bloggers like this: