Včera nám přišlo rozhodnutí Městského soudu v Praze ohledně mojí báječné vousové žaloby. Vypadá to, že soud, ač nám nevyhověl, se při psaní rozsudku bavil stejně dobře jako já, když jsem tvořila návrh.

Jenom ještě rychle připomenu, oč šlo. Každý normální člověk ví, že u respirátorů je nezbytně nutné, aby dokonale přiléhaly na tvář, jinak jsou v podstatě nefunkční. Viry si najdou skulinku a řádí jak pominuté, kosí, drtí a svírají tu naši drahocennou ohroženou populaci a vůbec celou republiku, ba i svět. Proto jednomu rozum nebere, že si po obcích, městech a dokonce v lesích běhají vousatí muži a je jim úplně jedno, že svojí zoufalou nezodpovědností pozabíjeli desítky domovů důchodců! No s něčím takovým, uznejte sami, jsem se nemohla smířit. Když už, tak už – stát by měl sakra nařídit, aby se každý šeredný hipster s plnovousem oholil, vždyť takto vysněného cíle, plné eradikace viru, prostě nedosáhneme! Nebudu už ale zdržovat svými řečičkami a nabservíruju vám vskutku vydařenou práci soudců 6. senátu. Bavím se!

Pokud jde o povinnost fousáčů oholit se, soud to vlastně potvrdil. Jak potkáte nějakého odporného agilního mladíka s respirátorem, co do vás bude kérovat kvůli tomu, že nic nemáte, omlaťte mu to o hlavu“ To on je „nezodpovědný hajzl a odpad lidské společnosti„, jak nás „ti druzí“ rádi označují.

Pokud tedy byla fyzickým osobám uložena tato povinnost, pak z ní dle názoru soudu implicitně vyplývá i povinnost řídit se při používání těchto zdravotnických prostředků (respirátor nebo ústenka) výrobcem uvedenými informacemi, které jsou potřebné pro jejich bezpečné a správné použití. Soud, stejně jako žalovaná, uznává, že pokud respirátory nejsou používány v souladu s návodem k jejich použití, tak to může mít za následek ovlivnění jejich správné funkce, tj. snížení jejich účinnosti, nikoliv však její úplné vyloučení.

Vzhledem k tomu, že o tomto rozhodnutí píšu ve vlaku cestou do Prahy, bylo následující konstatování soudu tak trochu ránou pod pás. Smála jsem se totiž na celé kolo. Kdybych uměla zpívat, po vzoru Jahelky bych o tomhle musela napsat baladu. Protože jsem ale měla i na ZŠ z hudebky (a výtvarky a těláku) dvojku, tak se musíte spokojit s využitím této úžasné myšlenky pouze v nadpisu blogu:

Ba naopak lze vejít v argument, že aspoň nějaká, byť třeba v důsledku neoholené tváře snížená, ochrana, je lepší než ochrana žádná.

Pro každé promiskuitního muže tedy v budoucnu platí, že soud konstatoval: Lepší nějaká ochrana, byť snížená, než žádná.

Soud se dále moc pěkně vyjádřil k tomu, že ministerstvo požaduje po lidech naprosté kokot*ny (a mají pravdu, já bych nebohého fousáče hájila, ale jen kdyby to nebyl svědek covidův, s těmi se nekamarádím z principu, těm bych naopak tučnou likvidační pokutu ze srdce přála):

Soud na jedné straně chápe požadavek žalobkyně, aby žalovaná upravila povinnost nosit respirátor velmi detailně nastíněným způsobem (tj. příkaz mužům, aby jej nosili pouze hladce oholení), což může vyvěrat z rozličných jiných detailních a „zvláštních“ opatření, která žalovaná, resp. ministerstvo přijalo, a to např. z povinnosti vypnout wi-fi na zahrádkách restaurací či v obchodních centrech, či povinnosti nosit respirátor, když jde člověk sám po ulici atd. Žalovaná a Ministerstvo zdravotnictví zachází právě s žalobkyní zmíněným ustanovením § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. velmi volně a flexibilně, ale ani za takové situace nelze požadavku žalobkyně vyhovět. Skutečnost, že pak žalobkyně nepřímo vyzývá k ukládání pokut mužům s vousy, pak soud musí označit tuto snahu za absurdní, neboť by to jistě byla žalobkyně či její právní zástupce, kteří by se v takovém sporu (tedy sporu neoholeného muže ohledně uložení pokuty za nesprávné nošení respirátoru) postavili na stranu neoholeného muže.

Tak vidíte, soud mi vlastně dal ve všem za pravdu, ale nekonstatoval, že došlo kvůli neoholencům k zásahu (intenzita prostě není natolik velká). Já jsem ale spokojená, aspoň se prokázalo, že i mezi soudci jsou lidi, kteří mají jednak smysl pro legraci a jednak že třeba nejsou všichni v talárech pitomci hodní zatracení. Možná, snad, doufejme, že některé z nich to všechno taky pěkně štve. Navíc mám pocit, že soud vlastně nepřímo potvrdil, že sem tam nějaký „vylučovač“ viru, který uniká povinnostem stanoveným naší geniální vládou, vlastně není tak velký problém. A to je cesta, kterou nezbytně nutně musíme jít.

%d bloggers like this: