O zločincích v bílých pláštích, kteří chtějí rozdělovat lidi na ty, kterým se z všeobecného zdravotního pojištění léčba poskytne, a na ty, kterými nikoliv, jsem už psala.

Opravdu „komické“ je zdůvodnění této protiprávní selekce:

„Důvodem je zvýšené riziko těžkého průběhu případného onemocnění covid-19 v pooperačním průběhu. Neočkované pacientky budeme operovat pouze po podpisu negativního reverzu, ve kterém budou tato rizika popsána,“ uvedla nemocnice.

Je zajímavé, že tihleti „zdravotníci“, kteří vyžadují potlesk a adoraci a v ideálním případě potrestání drzých kritiků, asi nikdy neslyšeli o nozokomiálních infekcích. V nemocnicích to prostě bezpečné není a rozhodně je lepší být zdravý a bohatý než chudý a nemocný a dostat se do spárů lékařů.

To, že v nemocnicích číhala smrt vždycky, potvrzují některé smutné případy:

Rodiče původně požadovali šest milionů. Soud uznal jejich verzi, že se po předčasném porodu dvojčat jedna z holčiček v inkubátoru nemocnice nakazila nozokomiální infekcí, která u novorozeněte způsobila zánět a trvalé poškození mozku.

Matka dvou dětí si z nemocnice ve slovenské Nitře odnesla nebezpečný superbacil, který odolává i nejsilnějším antibiotikům. Bakterií se žena nakazila při operaci a trápila ji půl roku. Případ prošetřuje Úřad pro dohled nad zdravotní péčí.

Nemocnici v Opavě sužuje nákaza způsobená bakterií zlatého stafylokoka. Za poslední měsíc se nakazilo již deset pacientů. Dva z nich už zemřeli, jeden v noci ze čtvrtku na pátek. Primář infekčního oddělení Petr Kümpel se však domnívá, že bakterie neměla na úmrtí osob vliv.

Hlavní město uznalo, že personál nemocnice málo sledoval změny na těle pacientky, špatně vedl zdravotní záznamy a dopustil, aby se jí udělaly proleženiny. A dalo za to nemocnici pokutu… Proleženiny, které záhy postihla infekce rezistentního zlatého stafylokoka, se dostaly do neléčitelného stavu, tkáň odumírala a Jarmila H. nakonec zemřela.

„Krajský soud v Brně učinil závěr o „přerušené příčinné souvislosti“ unáhleně. Za situace, kdy znalecké posudky byly pro výsledek sporu klíčovým důkazem, s odůvodněním se vypořádal ve třech větách na str. 9 svého rozhodnutí s tím, že „… skutečnost, zda se zlatý stafylokok dostal do těla poškozeného operační ranou v oblasti pánve či jinou cestou je nerozhodná, protože zaměstnavatel nemůže v souvislosti s pracovním úrazem odpovídat za škodu způsobenou např. podceněním taktiky operace nebo jinými objektivními okolnostmi, atd.“ Přitom ze znaleckých posudků i výpovědi znalce, při jednání před odvolacím soudem dne 22. června 2016, když uvedl: „že na závěrech uvedených v posudku ohledně příčinné souvislosti mezi úrazem a poškozením páteře poškozeného a jeho následným úmrtím setrvává s tím, že pravděpodobnost, že by se stejný absces míšního kanálu rozvinul sám od sebe, je velmi malá“, je zjevné, že nebýt úrazu, nebylo by operace. Nebýt operace, tak by poškozený neonemocněl zlatým stafylokokem. Nebýt infekce, tak nezemřel. Příčinná souvislost – úraz – operace – infekce – smrt je zde zcela zřejmá… Infekci zlatým stafylokokem nelze považovat za „vnější“ objektivní skutečnost, je to poměrně obvykle se vyskytující komplikace při operativní léčbě úrazů.“

Miláčci, fakt chcete někomu namluvit, že poprvé v historii nemocnic je pro pacienty nebezpečné tam být? Že jim poprvé za dobu, co svět světem stojí, hrozí nozokomiální nákaza? Ale běžte, zase tak blbí lidi nejsou a zase tak slepě „doktorům“ nevěříme, víme?

Tak co byste si vy bílí mafiáni vlastně přáli? Aby do nemocnici nikdo nechodil? Abyste jen dostávali své královské platy z našich odvodů státu a pokud možno aby vás ta spodina z ulice neotravovala s nějakými přitroublými zdravotními problémy? Proto si vymýšlíte blbosti s covidí infekcí? Nebo proč? Můžete to laskavě vysvětlit? Nakazit se totiž ve špitále evidentně můžete kdejakým hegešem a covid bude ještě ta příjemnější varianta. Milí zlatí lékařští gauneři, najděte si laskavě lepší zdůvodnění svého protiústavního chování, ano?

P. S.: Ten negativní reverz klidně podepíšu (už jsem to udělala třeba s ambulatním porodem a bylo to nejelpší rozhodnutí – utéct domů), je to sice nekalá praktika, ale kdyby mi něco doopravdy bylo, budu se bohužel muset ponižovat, ale na to jsou čeští pacienti docela zvyklí. Kdybych nedej bože potřebovala do špitálu, očekávám, že jako neočkované mi to na některých místech dají pořádně sežrat, abych si uvědomila, jaký neřád jsem. Doba je šílená, dnes se budeme tajně modlit, aby nám to vydrželo, abychom byli „jen“ donuceni podepsat reverz a abychom se nedočkali odmítání péče jako takové, pokud si nedáme tečku každý druhý měsíc.

Dobrým lékařům, kterých je jak šafránu, se už tradičně omlouvám. Vy ale sami dobře víte, jak to chodí.

%d bloggers like this: