Úřad veřejného ochránce práv (zajímalo by mne, který konkrétní z právních „expertů“ na ombudsmanátu má tohle na svědomí) vyplodil názor k diskriminaci neočkovaných. Když jsme chodili na základku, kdysi v pravěku, kdy ještě denní docházka byla normální, jsme často říkávali na nějakou nabídku: „Ne, děkuji, již jsem zvracel/a.“ Mám chuť přesně tuhle větu použít ve vztahu k ochráncově dokumentu.

Podnět dostupný zde.

K podnětu neočkovaného odmítače (neposlušný druh člověka, který se ještě snaží přemýšlet a mít vlastní názor, tj. druh hodný vyvraždění, pozn. aut.) dědek z Údolní odpověděl:

Jako veřejný ochránce práv mimo jiné plním úkoly ve věcech ochrany před diskriminací, především poskytuji obětem diskriminace tzv. metodickou pomoc. Diskriminaci lze chápat jako méně příznivé zacházení s lidmi na základě některého z důvodů vymezených zákonem (rasa, etnický původ, pohlaví, věk, zdravotní postižení, sexuální orientace, víra, náboženské vyznání, světový názor, případně státní příslušnost). Skutečnost, zda je osoba naočkovaná či nikoli, mezi vymezenými důvody nenalezneme. Za stávajícího právního stavu tedy nelze uvažovat o diskriminaci, již bych byl ze zákona oprávněn blíže posoudit.

Náboženské vyznání? No ještě, že jsem eleutheriánka!

Více o víře ve Svobodu zde.

Dále děcka z ombudsmanátu do odpovědi na podnět, který podškrábl Křečoun, napsala (fakt tam pracují strašná právní mimina – navíc mnohá z nich levicově liberálního smýšlení, ať už je to cokoliv – to není nic osobního, ale čistý fakt):

Co se týče protiepidemických opatření, jež jsou aktuálně zavedena v oblasti služeb (vč. služeb ve sféře kultury), je v přístupu ke službám skutečnost prodělaného očkování chápána jako rovnocenná alternativa k provedení testu na COVID-19 s negativní výsledkem. Ač tedy osoba není očkovaná, má přístup ke službám či kultuře za stejných podmínek jako očkovaná osoba, podstoupí-li test na onemocnění COVID-19 stanoveného druhu, v předepsaném časovém intervalu a prokáže-li se negativním výsledkem. Ani v tomto případě tedy nedochází k vyloučení neočkovaných osob. Obecně se ztotožňuji s tím, že uvolňování protiepidemických opatření má být postupné a je třeba při něm využívat veškerých dostupných nástrojů ke snižování rizika šíření nákazy onemocněním COVID-19. Účinným nástrojem může být očkování, ale i preventivní testování.

Právní batolata z KVOP (Zdroj: www.ochrance.cz)

Jak je Křeček starej, tak je kupodivu optimistickej, když je ochotnej tohleto podepsat (nebo je to už nějaký stařecký problém, těžko říct):

Úvahy o tom, zda by mohl být bez dalšího odpírán přístup k cestování, službám či kultuře těm, kteří nebudou očkovaní proti onemocnění COVID-19, jsou v tuto chvíli spíše hypotetické. Kdyby něco takového v budoucnu nastalo, jistě by bylo možné uvažovat o zásahu do některých základních práv. Vždy by však záleželo na konkrétní situaci (zda by se jednalo o znevýhodnění neočkovaných nebo spíše zvýhodnění očkovaných, jak velké by bylo procento naočkovaných občanů, jaký by byl deklarovaný legitimní cíl, zda by se zvolené prostředky vč. jejich zdůvodnění jevily jako způsobilé k dosažení tohoto cíle aj.). Blíže se v tuto chvíli pro nedostatek informací k tomuto aspektu vyjádřit nemohu, aniž bych spekuloval.

Lidi, ale nebojte se, ochránce bdí nad tím, aby se všem v ČR dobře žilo. Před pár dny diskutoval na Prague Pride, a to je podstatný! Tam totiž jde skutečně o vážné lidskoprávní záležitosti, kam se hrabou nějací otravní odpírači a jejich pseudoproblémy. (Nicméně tady jsem nespravedlivá, Křeček to s se situací LGBT+ nevidí dramaticky, na rozdíl od jeho hujerských podřízených v KVOP, já vím).

%d bloggers like this: