Nejvyšší správní soud se svojí příznačnou rychlostí rozhodoval o kasační stížnosti ve sporu, jehož prvopočátek se datuje k březnu 2020. Šlo o spor o to, jestli je nemocnice původcem nějakého nezákonného zásahu, vymáhá-li přitroublá mimořádná oaptření. NSS dovodil nsáledující, což ale nikoho nepřekvapí:

Nemůže-li být základní škola pasivně legitimovaným správním orgánem, tím méně jím může být nemocnice, resp. v případě stěžovatelů dokonce nestátní zdravotnické zařízení, jehož provozovatelem je akciová společnost. Proto stejně tak zákaz přítomnosti třetích osob u porodu není dán rozhodnutím nebo jiným aktem nemocnice, ale plyne přímo z napadených mimořádných opatření, která již dále nebyla a ani nemusela být ve vztahu k pacientkám a jejich doprovodu individualizována. Nemocnice je v této situaci subjektem, který je veřejnoprávně regulován odpůrcem a který se může sám bránit proti zásahům do svých práv správní žalobou. Nemocnice tedy nevykonávala žádnou pravomoc svěřenou jí při výkonu veřejné správy a nevystupovala ani jako správní orgán ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s .

Rozhodnutí NSS zde.

Dávám to sem jen pro připomenutí, že opravdu nemá cenu žalovat ve správním soudnictví školu. Zajímavé ale je, že soud jasně říká, že by mohla mimořádné opatření „žalovat“ sama škola. To by bylo fajn!

%d bloggers like this: