Jistě se vám během pandemie tak jako mně a mojí rodině začaly u většiny ponožek klubat prsty. Odmítám něco tak přízemního a přitom potřebného, jako jsou ponožky, kupovat online. Nevím, proč bych tak měla činit, a na heslo „Kup fusekle online, zachráníš domov důchodců a jedno koťátko.“ nevěřím. Proto jsem byla ráda, že se k soudu dostalo porovnání dvou provozoven: tabáku, který byl celou dobu řádění nejhoršího viru světa se smrtností asi 0, 15% otevřený, a „ponožkárny“, která musela být zavřena, ač do ní obecně chodí mnohem méně zákazníků.

Po sérii rozhodnutí, která se týkala nezákonně zavřených:

díky této „žalobě“ dnes v jedné věci, kterou zastupoval David, NSS řekl, že protiprávně byly uzavřeny prodejny obecně. NSS v podstatě zrecykloval to, co už několikrát řekl, a na co ministerstvo zvysoka kašle.

Smutné je, že se v rozsudku opět dočteme následující frázi:

Z rozsudku čj. 6 Ao 22/2021-44 dále plyne, že nelze teoreticky vyloučit, že v extrémní situaci by ohniskem nákazy mohla být celá Česká republika, a osobou podezřelou z nákazy tudíž každý, kdo se vyskytuje na jejím území... Jak již bylo naznačeno, podezření na nákazu vůči všem by tedy muselo být opřeno o další konkrétní skutečnosti (například vysoký podíl nakažených v populaci či velmi vysoké denní přírůstky nakažených, vyšší riziko přenosu viru s ohledem na počasí a podobně). Odpůrce by navíc musel podezření vůči všem osobám, které se nacházejí na území České republiky, řádně odůvodnit a prokázat, což nyní neučinil.

Z toho bohužel vyplývá, že NSS to s naší ochranou před zvůlí vlády nemyslí úplně vážně. Bude záležet třeba na počasí, jestli budete nebo nebudete mít lidská práva (anebo na změně klimatu)! Jak jsem už dřív psala, na podzim stačí, aby se Vojtěch párkrát objevil na Seznamzprávy a aby umřelo několik velmi starých a velmi nemocných lidí s pozitivním testem, a je vymalováno. Není proto nejspíš otázkou, jestli bude další a další lockdown, ale kdy bude, protože soudy absolutně nefungují a tohle všechno je jen jedno velké divadlo, aby se lidi nevzpouzeli a nechali se ukolébat. Že jim na to někdo skočí…

%d bloggers like this: