S obrovskou úlevou jsme si přečetli rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým zamítl naši kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze.  Domáhali jsme se přezkumu neslavných krizových opatření vlády z doby našeho „nouzového stavu“.

Nejvyšší správní soud nám sice nevyhověl a krizová opatření nepřezkoumal, vyslovil ale jednu klíčovou myšlenku: „Lze si přesto představit, že by se Nejvyšší správní soud i v této situaci mohl rozhodnout od relevantních závěrů Ústavního soudu odchýlit, pokud by pro takový postup měl velmi silné a přesvědčivé argumenty, které by potom byl povinen, v souladu s citovanou judikaturou k precedenční závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu, ve svém rozhodnutí podrobně předestřít a tím vyzvat Ústavní soud k tomu, aby svou právní pozici ještě jednou zvážil a případně patřičně revidoval.“

Vážený Nejvyšší správní soude, děkujeme, že jste občanům České republiky zachoval naději a pootevřel vrátka, jež se zdála být neprodyšně uzavřená. Když se vláda pokusí o úskoky někdy jindy, věříme, že soudní moc zareaguje s potřebným důrazem a odhodláním. Jenom tak se totiž dají chránit lidé a jejich práva a svobody.  

Rozsudek si přečtěte zde.

%d bloggers like this: