Na stránkách NSS se objevila tisková zpráva. Je důležitá, proto ji „přetiskuji“ i pro ty, kdo zrovna činnost Nejvyššího správního soudu nesledují:

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU K PŘIJETÍ TZV. PANDEMICKÉHO ZÁKONA

Právě přijatý tzv. pandemický zákon zakládá významné pravomoci orgánů veřejné správy, hluboce zasahuje do života společnosti a může vést k podstatným omezením práv občanů. Soudní přezkum mimořádných opatření vydávaných Ministerstvem zdravotnictví podle tohoto zákona je uložen Nejvyššímu správnímu soudu a v některých případech také soudům krajským.

Nejvyšší správní soud a jeho judikatura si v předchozích letech vybudovaly velmi dobrou pověst. Uděláme vše pro to, abychom jí i nadále dostáli.

Při přezkumu mimořádných opatření podle pandemického zákona půjde velmi pravděpodobně o složité a rozporuplné rozhodování ve značném množství případů. Je třeba položit důraz nejen na rychlost, ale současně s tím i na právní a argumentační kvalitu našich rozhodnutí. Jsme si totiž dobře vědomi reálných dopadů rozhodnutí do života velkého množství lidí.

Nelze však očekávat, že budeme rozhodovat v řádu dní: je třeba provést všechny zákonné úkony předcházející samotnému rozhodnutí, včetně přípravy, nařízení a uskutečnění jednání v pouhých dvou jednacích síních pro celý soud.

Je ale důležité, abychom rozhodovali v řádu jednotek týdnů i za cenu, že ostatní agenda bude muset být odsunuta. Obracím se proto na stávající účastníky řízení i na veřejnost s prosbou o pochopení zcela mimořádné situace, do které se Nejvyšší správní soud nyní dostává.

JUDr. Michal Mazanec

předseda Nejvyššího správního soudu

%d bloggers like this: