Zaujal mne odkaz, který se ke mně dostal. Je z to článek z Daily Mail s názvem „Teachers call angry parents terrorists: School officials beg Biden to send in the FBI to protect them from ‚extremist‘ parents angry over vaccine and mask mandates and say it should be treated as ‚domestic terrorism.“ Je mi jasné, že daný článek má za úkol opět o něco víc očernit „odpůrce“ (čeho vlastně), ale současně je v něm zrnko pravdy. Vždyť se skutečně schyluje k něčemu, co může vyústit v obrovskou vlnu násilí, a to není nikdy dobře. Nikdy a pro nikoho.

Mám bohužel silný pocit, že se dostáváme na samý okraj propasti, do které jsem se od počátku bála, že spadneme. Na okraj občanské války. Jestliže sledujete dění, předpokládám, že máte stejný pocit jako já, že je společnost ke konfliktu popostrkována. Nejen za strany vlády, ale i ze strany těch, kdo tvrdí, že jsou bojovníky proti establishmentu, proti opatřením, proti omezování. Tvrdá rétorika, vyhrožování, neustálý tlak na další a další akce proti druhé části společnosti, to se stalo koloritem našich dní.

Proto apeluju na všechny, komu není lhostejné, jestli ve společnosti převáží násilí: nepodporujme ty, kdo nabízejí drsná řešení. Stůjme si za tím, že chceme dobrý svět a že nejsme ti, kdo baží po krvi a po odvetě. Samozřejmě musíme být schopni, pokud je to vůbec možné, což nám historie ještě nikdy neukázala, říct jasně, kde se stala chyba a proč jsme klesli na samé dno. Bez toho se nikam neposuneme. Měli bychom být schopni pojmenovat pravdivými slovy, co se stalo. Ukázat, že za tím vším stojí lidská lenost, zbabělost, snaha se vyhnout konfliktům a problémům a hledět si svého a nestát za hodnotami a nepřemýšlet zrovna moc. To všechno se ale dá udělat v klidu, stejně jako vyvodit důsledky. Pokud budeme žádat exemplární tresty, ničeho nedosáhneme. Zlo nevykořeníme tím, že ho nahradíme jiným zlem.

Ano, mnozí učitelé a lékaři a právníci a soudci a politkové hodně pochybili. Hodně. Ublížili svým chováním mnoha. Stejně černé svědomí ale musí mít všichni ti, kdo hru hrají. Každý z nás, kdo poslal děti do školy, každý z nás, kdo se nedomáhal ošetření a nechal se odbýt tím, že je přece první linie tak strašně vyčerpána, každý z nás, kdo se dnes a denně podvoluje. Změnu nepřinese potrestání herců, kteří „kolaborovali“ a zahráli si v tečkovací reklamě. Změnu nepřinese trestní stíhání ředitelů škol a jejich uvrhnutí do kriminálu. Změnit se můžeme jen my sami. Být lepší, být morálnější, být silnější, být laskavější, být ohleduplnější, myslet na druhé víc než na sebe. To je změna. Tím můžeme ukázat ostatním, kde je norma, kterou mají následovat. Musíme zkrátka druhým nabídnout něco, co by sami taky chtěli.

Budeme-li se ale uchylovat k vyhrožování, k násilí, k vendetě, vyvoláme zase jen ošklivé věci. Tak to půjde pořád dokola. Proto vás všechny snažně prosím – nevěřte laciným trikům a instantním řešením. Jsou hnusná stejně jako ta nešťastná gulášovka od Vitany (ještě teď mám v puse její pachuť kvůli snaze „usnadnit si“ vaření v situaci, kdy jsem spěchala a chtěla to mít rychle za sebou). Lidi, máme na víc, než na zlobu a agresi. Díky tomu jsme se dostali jako druh tak daleko a díky tomu jsme vybudovali to, co máme. Nenechme si to vzít.

%d bloggers like this: