Psali jsme o tom, že vláda schválila dva velmi nebezpečné návrhy zákonů. Protože se na mne obracíte s dotazy, co se s tím dá dělat, napsala jsem tento příspěvek. Bohužel máme jen možnost psát poslancům a senátorům. Ano, vím, že se neosvědčili u zákona o očkování proti covid, vím, že se neosvědčili při hlasování o nouzovém stavu, vím, že jsou celkově k ničemu a neschopní. Ale musíme něco dělat. Prostě musíme. Když se vám bude chtít, můžete jim zase napsat. Vzor dopisu (opravdu jen jako příklad) najdete níže.

Více o Pandemickém zákonu

Více o novele ústavního zákona o bezpečnosti ČR

Vážené dámy, vážení pánové,

vláda schválila návrh Pandemického zákona a novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Bude teď na vás, jestli oba návrhy schválíte nebo ne.

Nevím, do jaké míry jste si tyto dva návrhy přečetli. Nevím, jak vážně berete úlohu, která vám byla lidmi svěřena. Nevím, jestli se v dnešní době vůbec namáháte přemýšlet nad dopady svých činů nebo jestli jen „jedete na první signální“ a činíte nahodilé a nekoncepční kroky, aniž by vás zajímala budoucnost a lidé, kteří ji budou muset žít. V dnešní době nevím jistě už vůbec nic a nemohu se spolehnout na nic z toho, co bylo platné před rokem. Nemohu věřit právnímu státu ani parlamentní demokracii. Nemohu doufat, že se lidských práv zastanou soudy a nemohu dokonce spoléhat na to, že stát bude plnit svoje povinnosti ze společenské smlouvy, kterou s občany uzavřel.

Přesto se v posledním zoufalém pokusu obracím na vás jako na zákonodárce. Prosím vás: NESCHVALUJTE PROSÍM VLÁDNÍ NÁVRHY PANDEMICKÉHO ZÁKONA ANI NOVELU ÚSTAVNÍHO ZÁKONA O BEZPEČNOSTI ČR.

Český právní řád obsahuje dostatečnou právní úpravu pro řešení epidemií. Je obsažena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Umožňuje provádět sérii vhodných kroků, ale vládě se nehodí, protože vyžaduje, aby byla jednotlivá mimořádná opatření odůvodňována a hlavně aby nebyla činěna bez rozmyslu plošně, ale tak, aby byla efektivní.

Nepotřebujeme novou právní úpravu, která svěřuje ministerstvu zdravotnictví tak rozsáhlé pravomoci s celostátním dopadem, že mu umožní ovládnout život v zemi bez jakékoli kontroly a bez potřeby žádat o nouzový stav.

Pokud jde o novelu ústavního zákona připravenou ministrem vnitra, žádám vás, abyste byli mimořádně obezřetní. Stav nebezpečí, který se zavádí, znamená, že vláda bude moci ovládnout moc ve státě i tehdy, když jsou na celém území státu nebo jeho části ohroženy vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí, přičemž intenzita ohrožení dosahuje pouze „většího rozsahu“ (nouzový stav vyžaduje intenzitu značného rozsahu – jistě chápete ten podstatný rozdíl).

Text novely je rozbředlý a občané si už nikdy nebudou jisti před zvůlí exekutivy: bude stačit konstatování, že je moc sucho, že jsou zde klimatické změny nebo že je „nějakým způsobem“ ohrožen vnitřní pořádek a přestanou platit normální pravidla a vláda nastolí krizovými opatřeními cokoli, co se jí bude hodit. Není možné, aby k takovému bezprecedentnímu popření právního státu, lidských práv a svobod stačilo ohrožení o malé intenzitě, pokud vůbec připustíme, že by kupř. klimatické změny odůvodňovaly vyhlášení některého z krizových stavů. Znamená to, že bychom v nouzovém nebo jiném stavu mohli žít bez nadsázky do skonání věků.

Navrhovaná právní úprava je mimořádně riskantní a v žádném případě není v zájmu občanů, aby stát získával větší a větší kontrolu nad jejich životy a mohl je libovolně a bez důvodů omezovat, aniž by se přitom mohli oni sami takovému postupu bránit.

Vážené dámy, vážení pánové. Zastupujete všechny občany, ne jen ty, které si vyberete. Musíte hájit naše společné zájmy. Tím je přežití společnosti jako celku a možnost pokračovat dál jako společenství svobodných občanů nadaných lidskými právy.

Dovolím si zakončit svůj dopis citací z nálezu Ústavního soudu, který je pro dnešní dobu více než případný: „Solidarita má své hranice. Nemůže mít natolik vychýlenou podobu, aby ji ti, které postihuje, pociťovali jako nepřiměřenou, neproporcionální, nebo dokonce nespravedlivou a odňali ji svůj tichý souhlas. Ve jménu solidarity může stát postihovat pouze takovou část majetku schopného, aby současně nedestruoval aktivitu jeho výkonu a nedostal se za ústavní hranici ochrany majetku.“ (Pl.ÚS 2/08 ze dne 23. 4. 2008)

Nedopusťte, aby lidé odňali tento tichý souhlas a aby došlo na aktivaci práva na odpor. Není v zájmu nikoho, aby státní moc zvlčela a aby si lid vzal násilně zpět, co mu patří. Myslete na budoucnost. Je vaší povinností nebýt v těžkých časech zbabělí, ale naopak musíte projevit odvahu a čest a hrdinství.

S pozdravem XYZ

Adresy poslanců najdete zde.

Adresy senátorů najdete zde.

%d bloggers like this: