S velkou radostí uveřejňujeme text, který nám poskytla plicní lékařka

Jsem plicní lékařka, takže vyšetřuji a léčím pacienty s plicním onemocněním. Za několik měsíců restrikčních opatření a především nošení roušek, mám velmi negativní zkušenosti. Pacienti s AB a CHOPN se při nošení roušek zhoršují, jak subjektivně – zhoršení dušnosti, tak i objektivně – zhoršení hodnot při funkčním vyšetření a je nutno upravovat medikaci. Jsem zásadně proti plošnému nošení roušek. Poškozuje to pacienty na zdraví. Dýchají si zpět vlastní bakterie, zvyšuje se jim CO2 v krvi s následným vážným poškozením zdraví, viz tento článek uveřejněný v rakouském internetovém zpravodaji.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kde je vyjmenováno 25 výjimek, kdo nemusí roušku nosit, ale bohužel vůbec nevzali na vědomí/nezohlednili lidi s chronickým onemocněním horních a dolních dýchacích cest, u kterých v první řadě, v důsledku nošení roušek, se projevuje zhoršení  zdravotního  stavu,  o čemž jsem se přesvědčila při vyšetřování u mnoha pacientů. Jsem přesvědčena, že lidé s chronickým onemocněním horních a dolních dýchacích cest by měli být jako první zohledněni ve výjimce. Místo toho jsou si nuceni i nadále, pod hrozbou trestů a pokut, likvidovat své zdraví.

Dle mého názoru přehnaná a neopodstatněná medializace vyvolává stres  v populaci a tím výrazně poškozuje  zdraví lidí. Opatření jsou naprosto iracionální a nevědecká.

Myslím, že naše trpělivost byla dostatečně dlouhá a odborná lékařská veřejnost by měla zásadním způsobem zasáhnout. Dosavadní postup při nepravdivé, nepodložené a odborně nezdůvodněné pandemii by se mohl naší populaci zle vymstít.

prim.MUDr. Pavla Nykodýmová

ambulantní plicní odd. Říčany

323601003

%d bloggers like this: