Tak už je na světě návrh zákona o očkování proti nejzákeřnější nemoci všech dob – covidu. K dispozici je tento legislativní skvost v aplikaci O/Dok. Podle úředního popisu je obsahem návrhu úprava úhrady aplikace očkování proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 z veřejného zdravotního pojištění, úhrady distribuce tohoto očkování opět ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění a zajištění úhrady očkovacích látek proti zmíněné nemoci na náklady státního rozpočtu, a to pro všechny pojištěnce účastné v systému veřejného zdravotního pojištění České republiky.

Z důvodové zprávy vyplývá, že vláda všechno dělá pro naše blaho:

„S ohledem na potřebu rychlé kontroly šíření onemocnění COVID-19 se navrhuje doplnění ustanovení § 30 odst. 2 zákona, přičemž očkování širokého spektra populace je z odborného hlediska považováno za nejvhodnější způsob kontroly tohoto onemocnění… Navržená právní úprava nese minimální korupční rizika…

Navržená právní úprava má významný vliv na bezpečnost státu. Lze očekávat, že při proočkování ohrožených skupin populace a obecně dostatečného množství osob, bude možné postupně rozvolňovat restriktivní opatření přijatá za účelem zamezení šíření viru SARS-CoV2…

Předložený návrh zákona je nezbytné přijmout co nejdříve, a to zejména proto, že je nezbytné zahájit přípravy na distribuci očkovacích látek poskytovatelům zdravotních služeb a dále jejich aplikaci pojištěncům. V opačném případě hrozí pokračování nekontrolovaného šíření onemocnění COVID-19 včetně vážných dopadů na zdraví značné části obyvatelstva a další propad ekonomiky.“

Zákon je stručný, v podstatě se v něm uvádí jen tolik, že se očkování poskytuje pojištěncům bezplatně. V každém případě v zákoně chybí jedna moc a moc důležitá věta: podstoupení očkování nesmí být žádným způsobem vymáháno ani nesmí být očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svobod. Žádejte přesně toto po svých zákonodárcích! Nebo snad státu ještě věříte?

Pokud by podobná věta v zákoně nebyla (a ano, vím, že se tam legislativně technicky nehodí), můžeme se začít všichni svorně bát. Mimořádné očkování totiž může každému z nás nařídit orgán ochrany veřejného zdraví už teď podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Do opatření, kterým povinné očkování proti covidu vyhlásí, si může dát stát prakticky cokoli.

Kdybych byla konspirátor a moc koukala na filmy jako je Matrix nebo Terminátor, věřila bych tomu, že stát si může se svými občany dělat cokoli. Nařizovat, přikazovat, rozkazovat. Věřila bych, že lidstvo slepě poslechne. Věřila bych snad i tomu, že nebudou fungovat soudy, aby občany ochránily a spravedlivě rozhodly o tom, kde jsou hranice zásahů do lidských práv a svobod. Zkrátka, kdybych nežila v zemi, kde státní moc ví, že smí činit jen to, co její dovoleno a že občané nemohou být nuceni dělat nic, co zákon neukládá, mohla bych si myslet, že neočkovaní třeba nebudou mít „benefity“, přičemž za benefit by se označil každičký náznak minulého normálního života . Mohla bych třeba věřit, že si stát může dovolit neočkovaným udělat to, že:

  • nebudou chodit do práce,
  • nebudou si moci nakoupit (snad jen chleba, mouku a rýži, možná sardinky, když budou slušní),
  • děti nepůjdou do školy,
  • nebude se smět bez očkovacího pasu, onoho slavného CovidPassu, vycházet dál než na 500 m od domu, po 21. 00 hodině už vůbec, jen venčit psa,
  • zdravotní péče jim bude poskytnuta v omezeném rozsahu, jen ta, která je přímo život zachraňující, ale ani to nemusí být jisté,
  • roušek se neočkovaní do smrti nezbaví a na návštěvu si už nikdy nikoho nepozvou, protože se nebudou moci sdružovat s nikým jiným než se členy vaší domácnosti.
  • odmítnou-li rodiče očkování dětí, bude se vše řešit přes rodičovskou zodpovědnost a nejrůznější vyhrožování a nátlak,
  • cestování bude luxusu za odměnu – neočkovaní se s ním samozřejmě mohou rovnou rozloučit a jestli se snad někdy chtěli podívat do Jižní Ameriky, Afriky nebo snad někam do Asie, už se jim to holt nesplní. Nevolníci necestují.

Já ale samozřejmě vím, že to jsou nepravdy a lži, které uvědomělé fact check weby jako třeba Manipulátoři opakovaně zdatně vyvrací. Vím, že stát nic z toho, co je výše uvedeno, ještě nikdy nikomu nenařídil a že rozhodně nezneužil svoji moc. Vím, že Ústavní sodu perfektně funguje a je vždy na straně občanů. Vím, že na Slovensku nepodrobení se testům nemělo vůbec žádné negativní následky, rozhodnutí nechat se testovat bylo dobrovolné. Vím, že chráním, ať už cokoli nebo kohokoli a že za to mám být vděčná. Vím, že nevolníci nejen že necestují, ale nemají ani vlastní názor, natož vůli.

%d bloggers like this: