Dnešní kvótu pro šíření zloby a nenávisti mají žurnalisté ze Seznamzprávy splněnu. Postaral se o to článek s názvem „Nastal čas vinit nenaočkované. Špatná situace kolem covidu rozdělila USA“. Vím, že podobné slátaniny buď již naši „experti“ vypouští nebo brzy vypouštět začnou, protože naši milí covidoví věřící si to žádají, včetně tvrdé pomsty těm, kdo z jejich pohledu ničí směřování světa ke starým dobrým časům „před covidem“. Stále častěji si proto říkám, že by mi stát měl umožnit dvě věci:

a) nakazit se covidem (i když ta krysa Prymula tvrdí, že očkování se smí vyhnout pouze ti, jejichž hladina protilátek překoná magickou, a v podstatě nedosažitelnou, hranici 200);

b) umřít s covidem.

Tak, tak. Já s radostí risknu tu svoji pravdě podobnost 1: 111 111, že s covidem natáhnu brka. Nepřijde mi to nijak děsivé, děti jsem taky nechala naočkovat s rizikem, že s pravděpodobností 6: 100 000 budou mít vážné následky. Ačkoli je to tedy naprosto na hlavu padlé, diskriminační (pořád nechápu, jak se bude zacházet s kuřáky, tlusťochy, těmi, co požírají uzeniny, jezdí na lyžích nebo na elektrokolech jako cvoci a občas si něco udělají, neumí řídit, a přesto sedají za volant, nechodí na prevenci a pak otravují s metastázami rakoviny, neočkují se na klíšťovku a pak zatěžují zdravotní systém, souloží bez kondomu a chytí HIV, nemažou se krémy na opalování a mají melanom, necvičí a mají zhroucenou páteř a já nevím kde co dalšího, vždyť za většinu zdravotních neduhů si můžeme sami…) a protiústavní, klidně podepíšu nějaký papír, že v případě, že se budu s pozitivním testem k kapse dusit až mi polezou oči z důlků a budu žebrat o vytouženou kyslíkovou lahev, nebude mi tato podána, protože jsem děsný odpírač.

Jestliže by mi takové prohlášení o tom, že nepožaduji poskytnutí zdravotní péče v případě, že budu ležet s covidem na smrtelné posteli, zajistilo svobodu a lidskou důstojnost, risknu to. Obávám se ale, že mi to očkovaní odpovědní nedovolí. Takoví oni totiž z podstaty věci jsou – nechtějí dovolit, aby se někdo rozhodnul sám za sebe, aby zpochybňoval oficiální diktát, aby třeba měl zdravé tělo, když oni už očkování podstoupili a teď se kelpou strachy z toho, co jim to udělá. Prostě ať trpí všichni, když už není dobře mně. Jsem přesvědčena, že očkovaní by tvrdili, bych s klidem běhala po světě s virem v těle a nakazila jejich babičku, dědečka, tatínka s cukrovkou a tak. Možná, že bych v ZOO zabila i pár levhartů sněžných, kteří by dostali rýmu a kašel, jako ten americký chudáček. Nejspíš by mi to natřeli se stejnou logikou jako Macron:

„Jakou má vaše svoboda cenu, když mi řeknete ‚nechci být očkován‘, ale zítra nakazíte svého otce, svoji matku nebo mě?“

V dnešním ujetém světě se totiž člověk nemá starat o sebe a svoje zdraví, ale přednější jsou cizí, i kdyby vy jste měli zdechnout jako přijatelná oběť položená pro vyšší dobro. Milý Macrone, já ti odpovím. Moje svoboda má tu nejvyšší cenu. Tečka.

P. S.: Mrzí mne, že jeden z nejhorších senátů NSS vůbec nepochopil jednu ze žalob, kterou jsme s Davidem psali: namítali jsme, že očkovaní by se rovněž měli testovat. Žalobce uvedl následující:

Navrhovatelé brojili prostřednictvím svého zástupce proti výjimkám z testování uvedených v čl. II písm. a) a c) napadeného opatření obecné povahy. V návrhu uvedli, že navrhovatelka a) je učitelkou na prvním stupni základní školy, přičemž opatřením obecné povahy dochází k zásahu do jejího práva na ochranu zdraví, neboť netestované děti, které prodělaly onemocnění COVID-19 (příp. ty děti, které byly očkovány), pro ni představují neúměrné riziko pro zdraví. Při výkonu zaměstnání se může nakazit infekčním onemocněním, avšak nemůže ovlivnit, jaký by u ní případná nákaza měla průběh. Navrhovatel b) žije s navrhovatelkou a) ve společné domácnosti, v důsledku čehož je tomuto riziku také vystaven. Navrhovatelé se tak obávají o své zdraví, nebudou-li řádně testovány všechny děti. Opatření obecné povahy podle jejich názoru stanovuje nedůvodné výjimky z testování pro určité skupiny osob. Vakcína před nákazou nechrání dostatečně a osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 se mohou nakazit opakovaně i ve stanovených 90 dnech. Domnívají se, „že by testům, pokud už takový způsob kontroly občanů přijmeme za vhodný a přiměřený, měli podléhat všichni bez jakýchkoli výjimek.“ Napadené opatření obecné povahy podle nich dostatečně nezohledňuje jejich právo na ochranu zdraví před infekční chorobou. Dle jejich názoru není přípustné, aby byla určitá skupina občanů zvýhodňována na úkor jiných. Proto požadovali, aby Nejvyšší správní soud zrušil čl. II písm. a) a c) napadeného opatření obecné povahy, která stanovují uvedené výjimky.

Chytráččci soudci se případu zbavili nejzbabělejším způsobem – prý učitelka nebyla daným opatřením – výjimkou pro očkované, nijak dotčena na svých právech (protože očkovanými šiřiteli asi podle soudu nemohla být ohrožena). Navíc ještě v rozhodnutní lhali, když uvedli:

Nelze také přehlédnout, že návrhem na zrušení výjimek uvedených v napadeném opatření obecné povahy se navrhovatelé fakticky domáhají omezení práv jiných osob – toho, aby byla dalším osobám (nad rámec napadeného opatření obecné povahy) uložena povinnost podstupovat preventivní antigenní testování. To však není úkolem Nejvyššího správního soudu, který poskytuje ochranu veřejným subjektivním právům fyzickým a právnickým osobám. Stanovení přísnějšího (či mírnějšího) způsobu regulace je primárně věcí zákonodárce, resp. moci výkonné (orgánu ochrany veřejného zdraví), která v návaznosti na zákonem stanovené pravomoci může právě prostřednictvím protiepidemických mimořádných opatření adekvátně reagovat na pozitivní či negativní vývoj pandemie nemoci COVID-19.

Žalobci se samozřejmě nedomáhali toho, aby soud uložil povinnost, ale aby zrušil výjimku. Tvrdili, že opatření je nelogické a pouhé testování neočkovaných rozhodně nemůže vést k tomu, že se v kolektivech nebudou nacházet nebezpeční jedinci šířící nejhorší nemoc ze všech – přiměřené podle navrhovatelů proto bylo, aby se testovali všichni. Co jiného také dává smysl? Je mi z mnoha soudců NSS vážně na zvracení. Často si představuju, co bych udělal, kdybych je potkala. plivnutí do tváře mi přijde jako dost chabý výraz zhnusení, které vůči nim cítím.

Soudu jaksi nedošlo, že jsou zdrojem nákazy stejně jako neočkovaní (a ano, já vím, milí covidoví věřící, že si právě teď prskáte na klávesnice a durdíte se, že očkovaní přece mají „menší virovou nálož, takže nakazí mnohem méně lidí“. Aha, ale nějaké nakazí! A u těch nešťastných ohrožených babiček, které zabil netestovaný očkovaný, u těch je jedno, že jsou na pravdě boží? Běžte se bodnout s tím vaším rozlišováním mezi „lepšími“ a „horšími“ mrtvolami!

%d bloggers like this: