Vážené a milé policistky, vážení a milí policisté,

stal se z vás v posledních měsících úhlavní nepřítel občanů. Chováte se arogantně, přezíravě a neplníte svoje povinnosti vůči nám, lidem. Postavili jste se na stranu státního teroru a tváříte se, že mezi nás občany nepatříte. Nahlížíte na nás jako na obtížný hmyz, který je potřeba zamáčknout a zničit. Je strašné vás potkat na ulici, člověk se cítí velmi nesvůj a velmi ohrožený, kdykoli zahlédne vaše auto nebo jen vaši uniformu. Přitom jste placeni jen a pouze s z našich daní a máte přímo ze zákona povinnost sloužit občanům, nikoli zvůli.

V zákoně o policii se hned v úvodních ustanoveních píše: Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony.

Dále se v zákoně dočteme, že policista je při plnění úkolů policie povinen dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. Také musí:

a) dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma,

b) dbát, aby jejich rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma,

c) postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem.

Prosím za všechny občany, držte se těchto pravidel.

Vážené policistky, vážení policisté. Já vím, že jste ve služebním poměru, že máte své nadřízené a své procesy. Ale věřím, že hluboko v srdci jste i lidé. Že vám není lhostejné utrpení, které nám i vám stát právě teď způsobuje. Vždyť jde i o vás, o vaše blízké, o vaše děti, o vaši budoucnost. Přidejte se na stranu lidí a přestaňte sloužit vládě, která lidem škodí. Není to morálně ospravedlnitelné, stejně jako to nebylo ospravedlnitelné za komunistů nebo za nacismu. Nešikanujte nás a bojujte s námi za svobodu. Právě teď je šance udělat správnou věc.

%d bloggers like this: