Dnes a denně jsme konfrontováni s dojemnými příběhy utrmácených lékařů a sester, kteří dnem i nocí zachraňovali a zachraňují naše životy ohrožené nejhorším virem všech dob. Já se ale od lidí dozvídám úplně jiné historky. nemají nic společného s uctivým a chápajícím chováním lékařů vůči nemocným. Naopak, nesou v sobě hodně pohrdání, hodně negativních emocí a nejspíš i vyhoření a rutiny. Říkám si, že je nezbytně nutné narušit tu svatost, kterou okolo zdrvaotníků vytvořila média a politikové. Je třeba se vrátit na zem a připomenout lékařům, kdo hradí jejich platy a kdo finacuje zdravotnictví. Že jsme to my a nám poskytují službu, a to i tehdy, když jsme si svobodně vybrali se neočkovat proti viru se smrtností asi 0, 15%.

Nenechávejte si špatné zkušenosti s drzými lékaři a sestrami pro sebe. Nemají se vás co ptát na to, jestli jste nebo nejste očkovaní, není jim vůbec nic po tom, proč nejste a nemají žádný nárok na to, aby se tvářili blahosklonně a poučovali vás, jací jste hlupáci a sobci, neočkujete-li se. Nedovolte jim, aby vás do očkování natlačili. Lidé, kteří hlava nehlava očkují mladé, staré, nemocné, těhotné, kojicí, ty, kteří covid prodělali a mají protilátky, takoví lidé prostě nestojí za to, abyste jim dovolili ovládat váš život. Nenechte se a nedávejte jim moc, kterou nemají. Jsou to úplně obyčejní lidé jako vy a jestliže se snaží vás vydírat skrze vaše zdrvaí a život, jsou ve skutečnosti ubozí a zaslouží si pouze pohrdání.

O nemocniční péči podmíněné očkováním zde.

Říkám si, že by se historky o tom, jak DOOPRAVDY funguje to slavné české zdravotnictví, které je navěky věků poznamenané tím otřesným seriálem Nemocnice na kraji města (jak trefně poznamenala jedna moje nová známá), měly zveřejňovat. Je to strašně důležité, chceme-li uštědřit zdravotnické diktatuře alespoň nějaká zásah. Současně to dá možnost dobrým zdravotníkům se vůči nekalým praktikám vymezit a dát jasně najevo, na jaké straně barikády stojí.

Jestliže vás nějaký lékař či sestra ponižovali proto, že nejste očkovaní, dotírali nemístními dotazy, osočovali vás ze sobectví nebo dokonce jakýmkoliv způsobem podmiňovali léčbu očkováním, nenechávejte si to pro sebe. Podejte na ně stížnost a hlavně o tom mluvte. Nebojte se jich, jsou to skutečně jen úplně, úplně obyčejní lidi a někteří z nich dokonce nedosahují žádných kvalit ani odborných ani morálních. Jako úplně obyčejní lidé: jsou dobří, běžní a špatní zdravotníci. A od těch špatných se raději držte dál. Jde o váš život a zdraví.

%d bloggers like this: