Omlouvám se tímto za svoji neznalost: v legislativní smršti jsem si nepovšimnula, že zákon č. 569/2020 Sb. řeší náhradu újmy způsobenou očkovaným osobám, i když je očkování proti covid zatím nepovinné (dobrovolné). Děkuji za upozornění na tento fakt!

§ 2 Náhrada újmy způsobené očkované osobě léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19


Stát nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, újmu způsobenou očkováním léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, došlo-li následkem tohoto očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpění bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění. Pro posouzení této újmy a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, obdobně.

Pozůstalým se asi újma nehradí, to je škoda, neb očkování na covid má dle SÚKL na svědomí už 55 životů.

Podle zákona č. 116/2020 Sb. se počítá s tím, že bude v budoucnu vydaný prováděcí právní předpis, který stanoví pravděpodobné následky povinného očkování. Pokud by pak takový předpokládaný následek nastal ve stanovené době, bude se mít za to, že je jeho příčinou právě očkování a postižený to nebude muset prokazovat.

Prováděcí předpis ale nebyl zatím přijatý. Podle odpovědi ministerstva zdravotnictví to ale vůbec nevadí, protože se bude postupovat podle občanského zákoníku (takový postup odpovídá zákonu). To pro očkované ale znamená, že se nepředpokládá, že nějaké následky jsou z očkování, a všechno bude muset sám poškozený prokázat. Že to jde velmi těžce, to už není třeba dodávat.

%d bloggers like this: