Jak asi víte, rozmohl se nám po světě takový nešvar – státy si navykly zavírat zdravé lidi, kteří se odvážili přicestovat na jejich území (někde dokonce i domorodce) po nejrůznějších ubytovacích zařízeních. Na Slovensku zatím takovou praxi zatrhl soud, bohužel současně posvětil to, že vám hlupáci z KHS smí nařídit domácí vězení, a to bez řádného soudu.

Závěry nálezu slovenského ústavního soudu zde.

Pro mne je podstatný zejm. tento závěr soudu týkající se § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovení znělo:

Ministerstvo počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) pri ohrození verejného zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas; tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia podľa § 12 alebo podľa § 48 aj počas krízovej situácie.

Ústavní soud k tomu řekl:

V prvom rade ústavný súd konštatoval nesúlad ustanovení § 4 ods. 1 písm. g) a § 48 ods. 4 písm. aa) zákona o ochrane verejného zdravia s ústavnými normami zakotvujúcimi požiadavky na určovanie medzí základných práv slobôd. Šírka formulácie oboch napadnutých ustanovení („ďalšie opatrenia“) neposkytuje potrebné záruky ochrany jednotlivca pred svojvoľnými zásahmi do základných práv a slobôd, čím určovanie medzí základných práv a slobôd vyhradené zákonodarnej moci neprípustne prenecháva podzákonnej normotvorbe.

Koukám jak zjara, protože naše ustanovení § 69 odst. 1 písm. i), podle kterého jsou nařizovány celou dobu kupř. ty pitomé roušky, zní:

Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Od počátku soudům píšeme jak zběsilí přesně to, co řekl slovenský ústavní soud, ale naši ko*oti celou dobu tvrdí, že je to všechno v cajku a ministerstvo může podle písmene i) dělat prakticky cokoliv, co si zamane, nařídit jakoukoliv povinnost, zakázat skoro cokoliv. Nevěřila bych nikdy, že slovenský ústavní soud bude rozumnější.

Pokud jde o tu část nálezu, který se věnuje nemožnosti nařizovat lidem izolaci kdesi po hotelech, motelech nebo po všech jiných čertech, doporučuju článek z Advokátního deníku.

Zajímavé v neposlední řadě nepochybně je, že se na soud obrátila ombudsmanka. To, že by u nás vzešlo od Křečka cokoliv dobrého, si můžeme tak leda představovat.

%d bloggers like this: