Když píšeme jeden materiál o koronaviru a o tom, jestli existuje právo na zavření republiky pro to, aby se zachránil každý každičký jediný život, narazili jsme na zajímavý materiál Akademie věd.

Málo komu se chce o tak podstatných otázkách mluvit a například soudci nebo politikové k tomu nemají odvahu doteď, ale každá společnost si musí říct, kdy už musí připustit, že smrt zkrátka existuje. Protože nejsme experti (ačkoli náš osobní názor je jasný a volíme podle nás zcela logicky přežití celku), myslíme si, že by si každý, kdo rozhoduje o naší budoucnosti, měl tuto zajímavou publikaci přečíst.

Vybíráme jen závěry:

Z právního hlediska je nutno vyzdvihnout zejména následující principy, které by při rozhodování o alokaci
vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb měly být respektovány:

  • respekt k lidské důstojnosti; transparentnost stanovení kritérií pro rozhodování, jejich přístupnost a aktualizace v závislosti na vývoji situace;
  • transparentnost a nediskriminačnost stanovených kritérií;
  • nezávislost a férovost při aplikace stanovených kritérií (např. vytvoření zvláštní komise nebo alespoň rozhodnutí více osob).
  • V případě probíhající triáže je nezbytné, aby rozhodnutí o neposkytnutí určité péče byla s pacientem nebo jeho zástupci řádně komunikována a zaznamenána ve zdravotnické dokumentaci!
  • A na závěr lze doporučit, aby všechna doporučení o triáži byla pravidelně monitorována orgánem státní správy, aby byla zajištěna spravedlnost, transparentnost a rovný přístup při rozhodování.

Etická a právní východiska: pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních
služeb v rámci pandemie Covid-19.

%d bloggers like this: