„Nezletilý zájemce o očkování starší 16 let může obecně udělit informovaný souhlas s očkováním. Před očkováním nezletilých osob proti onemocnění covid-19 je nicméně nezbytné vždy individuálně posoudit jejich rozumovou a volní vyspělost a od toho se odvíjející schopnost udělit informovaný souhlas s očkováním.“

Dnes jsem si tady u nás na venkově dala Plzeň. Věřte nebo ne, ale mají ji tu dobře vychlazenou a správně načepovanou na jeden zátah v orosených krýglech za pouhých 35,- Kč. A takového Radka dvanáctku dokonce jen za pětadvacet, to je jak za mého mládí! Jsou v ČR místa, kam inflace asi nedorazila. U pití onoho zlatavého moku mne napadla jedna další prímová žaloba. Směřovala by proti České republice a podával by ji šestnáctiletý mladistvý, který by se domáhal toho, aby byl zrušen zákon, který mu zakazuje kupovat (resp. hostinským a prodavačkám mu prodávat) alkoholické nápoje a cigára.

Je přece naprosto absurdní, aby byli tihleti nezletilí puberťáci schopni posoudit, jaký má na jejich zdraví vliv experimentální vakcína, a přitom nedokázali pochopit důsledky konzumace alkoholu a kouření cigaret na totéž zdraví. Je tedy evidentní, že jsme dosud mladistvé podceňovali a že se v nich skrývá talent, který odhalujeme až díky covidu. Jestliže máte doma dítko, které je takto rozumově vyspělé a mělo by chuť si trochu zašpásovat s ústavními soudci, ať se nebojí a jde do toho. Mohlo by to být celkem zábavné. Navíc, až dosáhne zrušení oněch neblahých předpisů zakazujících dětem ty správné požitky, bude mezi vrstevníky jednoznačně za pořádného hrdinu!

%d bloggers like this: