Plošné testování, které zavedlo Slovensko, je strašákem mnoha lidí i u nás. Je nejspíše jen otázkou času, kdy se budeme této zvrácené tragikomedie osobně účastnit. Nepochybně i u nás bude následkem odmítnutí testů prakticky domácí vězení bez možnosti si jít nakoupit nebo pracovat nebo se dokonce nadýchat čerstvého vzduchu či vyvenčit strádajícího psa. Když se nepodrobíte zvůli státní moci, nemáte hodnotu. Jste odmítač. Nejhorší zrůda dneška. Zastřelit takového tvora je málo. Tečka.

Na základě čeho smí stát něco podobného nařídit?

První možností je nepochybně sáhnout po § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jehož bezbřehé možnosti využití již několikrát potvrdily naše laxní soudy. Podle něj KHS nebo ministerstvo zdravotnictví mohou vydat mimořádné opatření ke zvládání epidemie, kterým zakážou nebo nařídí další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. Může to být naprosto cokoli, tak proč ne třeba plošné testování. Ve válce se smí zjevně cokoli.

KHS by zřejmě ještě mohly podle § 82 odst. 2 písm. l) zákona o ochraně veřejného zdraví rozhodnout o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich ukončení. Také toto opatření má, stejně jako výše uvedená mimořádná opatření, formu opatření obecné povahy a zavazuje neurčitý počet osob v určité situaci.

Stejným způsobem by zřejmě stát mohl nařídit provádění plošných testů u určitých zaměstnavatelů nebo jiných subjektů (tímto způsobem by KHS teoreticky mohly nařizovat i plošné testování v mateřských školkách nebo školách, jestli se do nich naše děti ještě někdy podívají).

Můžeme jen tajně doufat, že by podobné opatření soudy konečně zrušily jako odporující právní úpravě a ústavnímu pořádku. Věřit tomu ale bohužel vůbec nemůžeme.

Kdyby zaměstnavatel vyhrožoval zaměstnancům, že je v případě, kdy se testům nepodrobí, vyhodí z práce, bylo by samozřejmě možné se bránit proti výpovědi žalobou. S rychlostí našeho soudnictví by se ale poškozený zaměstnanec dočkal satisfakce až za několik let. Navíc se může stát, že svoboda a demokracie a právní stát svou bitvu prohrají a nahradí je nějaký jiný systém, ve kterém se vzpurní jedinci svých práv už nikdy nedomůžou. Prostě a jednoduše – kvůli odmítnutí testu budete na dlažbě právě teď a v budoucnu možná, snad, uvidíme, budete mít rozsudek, že jste měli pravdu.

%d bloggers like this: