Množí se nám dotazy na to, zda mohou jen tak, mýrnixtýrnyx, mateřské školky napsat rodičům, že je v zařízení ten nejstrašnější ze všech virů a že se mají jít otestovat. NE, NEMŮŽOU. Nemůžou tak učinit ani tehdy, když jim to dala hygiena befelem, protože hygiena nic takového školce befelem dát nemůže. Ředitelka mateřské školy má k takovému kroku asi tak stejnou pravomoc jako lidi z pojišťoven a bank nebo nepotřební herci, kteří se propůjčili k tomu, že obtěžují lidi po telefonu a nařizují jim karanténu nebo povinnost jít na testy.

Takže znovu a snad už naposled: na test vás může poslat KHS prostřednictvím individuálního správního aktu (ne, nestačí jí k tomu telefon nebo SMS, ani kdyby to byla sama Rážová). Pak to může být lékař, ale ten by tak měl nepochybně učinit na základě zhodnocení vašeho stavu – tj. by vás měl prohlídnout nebo zhodnotit, že jste byli v ohnisku nákazy. Ani lékař to podle nás nemůže udělat telefonem, ale měl by nejspíše sepsat doporučení a to vám řádně předat. Jestli to udělá e-mailem nebo skrze SMS, jak zaručí, že je e-mail od něho nebo že si jej přečtete? Nijak. Různých podvodných e-mailů ostatně chodí spousty.

Jestli KHS chce někomu něco nařizovat přes individuální správní akt, ať to udělá jmenovitě. Ať to nařídí konkrétním subjektům. Ne školce, která má rozeslat nějaký praštěný e-mail. Rozhodnutí KHS, které je určeno školce, zavazuje školku. Ne rodiče dětí. Pokud chce KHS zavázat větší počet subjektů, ať to zkusí přes opatření obecné povahy. Sice s tím zákon o ochraně veřejného zdraví tak úplně nepočítá, ale soudy dnes zkousnou leccos.

Jedinou možností je zřejmě § 82 odst. 2 písm. l) zákona o ochraně veřejného zdraví. V něm se uvádí, že KHS opatřením obecné povahy (§ 94a) rozhodují o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich ukončení. Zmocnění je značně obecné a nevyplývá z něj, co konkrétně lze uložit, ale KHS by patrně mohly dle tohoto ustanovení vydat odůvodněné opatření obecné povahy, které by ukládalo povinnosti školce a vedle toho fyzickým osobám vymezeným tímto opatřením.

Není nám známo, že by v praxi KHS taková opatření obecné povahy vydávaly. Třeba úřední deska KHS JMK je zde. Máme zde aktuálně zavřenou školku, ale na ÚDu není dané OOP. Rozhodli tedy zřejmě individuálně o uzavření dané MŠ. Takové rozhodnutí ale zavázalo jen MŠ. Jak to bylo s testováním dětí a karanténou není z dohledatelných informací zřejmé.

Více zde.

Snad už se s těmi nesmysly, kdy si každý zneuznaný herec nebo bankovní úředník myslí, že je pámbů, nebudeme setkávat. Je to stejná kapitální békovina, jakože by policajti měli oprávnění zjišťovat, kam směřujete, když jste venku. Ne, nemají. Máte prostě pochůzku dle výjimek a konec zvonec.

Pokud jde o nesmyslnost testování zdravých lidí, odkazujeme na stanovisko Rakouské společnosti pro infekční choroby a tropickou medicínu k testování SARS-CoV-2: „Nesystematické, nereflektivní, rozsáhlé testování a prověřování v cestovním ruchu nebo jiných oblastech společenského života (zejména u zdravých lidí bez příznaků) není vhodným prostředkem k získání přesných informací o epidemiologické situaci, nebo dokonce prostředkem k omezení pandemie. Pozitivní výsledek PCR SARS-CoV-2 u osoby bez příznaků neznamená nutně diagnózu infekce a neříká nic o infekčnosti testované osoby pro možnou přítomnost virových residuí (3) . Navíc u kohorty, která se skládá téměř výlučně ze zdravých lidí, je pravděpodobnost nesprávných výsledků testů velmi vysoká (3). Lidé, kteří prodělali onemocnění COVID-19, by již neměli být v příštích několika měsících testováni metodou SARS-CoV-2-PCR.“

Ať se s tím konečně všichni ti naši skvělí odborníci na pandemie všeho druhu seznámí a přestanou šikanovat společnost.

%d bloggers like this: