V Praze strážci pořádku denně v metru chytí aspoň padesát narušitelů, kteří nenosí roušky.  Většinu věcí ale prý řeší domluvou, na stanici je odvedena a k topení připoutána jen menší část případů. Teď ale konec legrácek a už jen vážně, jak je to s kontrolou dodržování oněch úžasných opatření, kterými je nařízeno nošení roušek, jejichž efekt je dle Maďara slovenského původu hlavně psychologický nikoli zdravotní?

Přestupek až za 3 melouny

V letní sezóně rouškovou módu diktují krajské hygienické stanice (viz třeba ta pražská). Stejně jako ministerstvo zdravotnictví i hygieny nařizují nošení roušek na základě tajemného písmena i) obsaženého v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (což je mimochodem norma, za kterou by se nestyděl žádný totalitní systém, jen jsme to dosud nevěděli, protože úředníci ho doteď využívali tak leda k boji proti sinicím nebo salmonele).

Konkrétně jde o § 69, odst. 1, písm. i), podle kterého je možné uložit „zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.“ Pravomoc KHS vydávat podobná opatření se opírá o ustanovení § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví (podle tohoto ustanovení vydávají KHS tzv. mimořádná opatření – opatření obecné povahy).

Porušení zákazů a příkazů, které jsou podle tohoto ustanovení prostřednictvím opatření ukládány, je podle ustanovení 92n přestupkem na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví, za který je možné uložit pokutu až 3 miliony korun. Čtete správně, až 3 míče.

Pomáhat a chránit

Policisté, podobně jako strážníci městské policie, mohou osoby, které odmítají ostatním pomáhat a chránit je, čímž jsou podezřelé ze spáchání přestupku, legitimovat. Zjištěné údaje následně předávají KHS. Hygienické stanice ale nemají kapacity na to, vést větší množství přestupkových řízení a my zatím ani nevíme o tom, že by nějaká konkrétní řízení vedla a že by někdo skutečně dostal pokutu.

Když se dostanete do křížku s policisty či strážníky, doporučujeme si vše nahrávat. Zaznamenejte i jejich čísla na uniformách. Doporučujeme se také podívat, Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem.

 Na koronavirus s bločkem

Třímilionová pokuta od hygieny není jediným řešením občanské neposlušnosti. Další možnost přinesl zvláštní zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky.

Tento zákon přijatý za nouzového stavu umožňuje policistům a strážníkům příkazem na místě uložit pokutu za přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, pokud byl spáchán nesplněním povinnosti uložené mimořádným opatřením vydaným v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

Na základě této nové pravomoci mají policisté a strážníci možnost uložit příkazem na místě uložit pokutu až 10 tisíc Kč. Jde o tzv. „blokovou pokutu“. Pokud to občan akceptuje, tak prakticky ztrácí možnost odvolání.

Pokud tedy nechcete Babišovu kasu zasponzorovat dodatečným plněním, doporučení zní jasně: blok neberte a jděte do správního řízení. Pak se můžete odvolat a hlavně jít k soudu. Pak vám ovšem může stát vyhrožovat mnohem větší pokutou.

Pomohou nám soudy?

V současnosti vedou naši klienti dva podroušené spory – proti náhubkům ostravským a pražským. Pevně doufáme, že se konečně musí ve spravedlivém řízení prokázat, že ministerstvo ani KHS nemají žádnou pravomoc nošení roušek vyžadovat.

Kdyby byla někomu uložena pokuta, bylo by možno vést další soudní řízení právě proti rozhodnutí o této pokutě. Takový spor by umožnil prokázat, že roušky nemají žádnou účinnost v boji s naším srdcervoucím neviditelným nepřítelem z Číny, a že naopak naše zdraví podlamují. Vedle toho by bylo zapotřebí zpochybnit způsob testování, kdy na základě výskytu zdravých lidí s jakýmsi pozitivním výsledkem nařizujeme lidem to, co jim nikdy nařízeno být nemělo.  A to ani nemluvíme o tom, že testy samy jsou nedůvěryhodné.

%d bloggers like this: