Městský soud v Praze rozsudkem č.j. 18 A 59/2020 224 rozhodl, že ministerstvo zdravotnictví minimálně od 21. října 2020 nařizovalo zahalování obličeje nezákonně. Ve skutečnosti bylo rozhodováno o žalobě, kterou byla napadena opatření účinná již od 18. října. A přestože opatření byla soudem zrušena zejm. pro nedostatky v odůvodnění, ministr Blatný měl tu drzost, že ještě dvakrát vydal zcela stejně odůvodněné opatření (viz naše texty zde a zde).

Nabídli jsme zastoupení těm, kdo se chtějí domáhat alespoň symbolické satisfakce za postup ministra Blatného. Nemůžeme přece připustit, aby si exekutiva dělala, co se jí zlíbí. Pokud bez řádného odůvodnění ničí naše životy, musíme se bránit. Lidé byli nuceni na základě nezákonného opatření nosit „náhubky“ v práci, ve veřejné dopravě, ve škole a dokonce i venku.

Nakonec se nám ozvalo 95 lidí a tak jsme dnes na ministerstvo odeslali uplatnění nároků za 96 občanů. Pro každého požadujeme omluvu a symbolické odškodnění 500 Kč za jeden den nezákonně nařizovaného nošení roušek.

Neočekáváme, že by ministr „šel do sebe“ a omluvil se. Proto bude podána také žaloba k soudu.

O dalším průběhu vás budeme informovat.

%d bloggers like this: